Home

Hoge Raad, 20-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2667, 17/03646

Hoge Raad, 20-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2667, 17/03646

Inhoudsindicatie

HR: 81.1 RO.

Uitspraak

20 oktober 2017

Nr. 17/03646

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 12 juli 2017, nr. BK-16/00582, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (ROT 16/3660) betreffende een naheffingsaanslag in de parkeerbelasting van de gemeente Rotterdam.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld en daarbij een aantal klachten aangevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam heeft een verweerschrift ingediend.

2 Beoordeling van de klachten

De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4 Beslissing