Home

Rechtbank Gelderland, 19-09-2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5216, AWB - 21 _ 540

Rechtbank Gelderland, 19-09-2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5216, AWB - 21 _ 540

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
19 september 2023
Datum publicatie
29 september 2023
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2023:5216
Zaaknummer
AWB - 21 _ 540
Relevante informatie
Art. 8:29 Awb, Art. 47 AWR, Art. 49 AWR, Art. 52a AWR

Inhoudsindicatie

Informatiebeschikking (buitenlandse banktegoeden). De inspecteur heeft informatie uit Duitsland ontvangen over een gerechtigdheid tot buitenlandse banktegoeden. Deze informatie hoeft niet van bewijs te worden uitgesloten. Verweerder heeft hierover terecht vragen gesteld, die niet beantwoord zijn. De rechtbank is van oordeel dat de informatiebeschikking rechtmatig is genomen.

Uitspraak

Zittingsplaats Arnhem

Belastingrecht

zaaknummer: AWB 21/540

in de zaak tussen

en

Procesverloop

Verweerder heeft op 7 september 2020 aan eiser een informatiebeschikking als bedoeld in artikel 52a, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) afgegeven met betrekking tot de aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2008 tot en met 2018 (IB/PVV).

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 17 december 2020 de informatiebeschikking gehandhaafd.

Eiser heeft daartegen bij brief van 2 januari 2021, ontvangen door de rechtbank op 5 januari 2021, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend. Daarbij heeft hij ten aanzien van een aantal bijlagen een beroep gedaan op beperkte kennisneming als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Eiser heeft gereageerd bij brieven van 16, 17, 20, 26 en 29 juni 2021, 1 juli 2021,

3 september en 5 september 2021.

De geheimhoudingskamer van de rechtbank heeft op 14 maart 2022 uitspraak gedaan en overwogen dat het verzoek om beperkte kennisname dient te worden toegewezen. Eiser heeft geen toestemming gegeven aan de rechtbank om de ongeschoonde stukken tot de gedingstukken te rekenen.

Eiser heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan verweerder.

De rechtbank heeft een derde verzoek om uitstel van de zitting van eiser afgewezen. De omstandigheid dat er een contactmaatregel aan eiser is opgelegd door de president van de Rechtbank Gelderland kan niet tot uitstel leiden, omdat die maatregel niet geldt voor de procedures waarbij eiser partij is. De andere door eiser aangevoerde omstandigheid, het niet kunnen vinden van een advocaat terwijl hij er diverse benaderd heeft, komt voor eisers rekening en risico en vormt voor de rechtbank ook geen reden de behandeling van deze zaak uit te stellen.

Eiser is verschenen, vergezeld door zijn echtgenote [naam 1] . Namens verweerder zijn verschenen mr. [naam 2] en [naam 3] .

Gelijktijdig en gezamenlijk met dit beroep is het beroep van [naam 1] met zaaknummer AWB 23/2512 ter zitting behandeld.

Overwegingen

Feiten

1. Eiser is geboren op [datum] te [plaats] en is woonachtig in Nederland. Eiser is, en was in de onderhavige jaren, getrouwd met [naam 1] (de echtgenote).

2. Op 30 september 2016 heeft de Belastingdienst/Central Liaison Office (B/CLO) spontaan informatie ontvangen uit Duitsland over Nederlandse ingezetenen die een rekening aanhielden bij de [bank] in Luxemburg (de [bank] ).

3. Op 5 augustus 2019 heeft verweerder de echtgenote van eiser een verzoek om informatie gestuurd. In de brief staat voor zover hier van belang:

“Geachte mevrouw [naam 1] ,

De Belastingdienst doet onderzoek naar burgers die in Nederland belastingplichtig zijn (geweest) waarvan ik vermoed dat ze buitenlands vermogen hebben of hebben gehad en die dit vermogen en de (eventuele) opbrengst daarvan mogelijk niet hebben aangegeven in hun aangiften inkomstenbelasting.

Waar gaat het om?

De Belastingdienst krijgt steeds vaker de beschikking over uit het buitenland afkomstige financiële gegevens van Nederlandse belastingplichtigen. De Belastingdienst controleert of deze belastingplichtigen aan de Nederlandse belastingplicht hebben voldaan. Het totale vermogen (zowel in Nederland als in het buitenland) is van belang voor de aangiften inkomstenbelasting.

De Belastingdienst heeft informatie ontvangen over een/of meerdere rekening(en) van u en/of uw eventuele fiscale partner in het buitenland. Het betreft:

Bank: [bank]

Tenaamstelling: [nummer]

Land: Luxemburg

Verklaring verificatie buitenlands vermogen

Beslissing