Home

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 01-03-2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1362, 418334 HA RK 24-11 (E)

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 01-03-2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1362, 418334 HA RK 24-11 (E)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
1 maart 2024
Datum publicatie
6 maart 2024
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:1362
Zaaknummer
418334 HA RK 24-11 (E)
Relevante informatie
Art. 8:15 Awb

Inhoudsindicatie

Wraking, ongegrond.

Uitspraak

Wrakingskamer

Locatie Breda

zaaknummer C/02/418334 HA RK 24-11

beslissing van 1 maart 2024 inzake het wrakingsverzoek ex artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van:

[verzoeker],

verder te noemen: verzoeker,

gemachtigde: mr. A. Bakker, werkzaam te Rotterdam

1 Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt onder meer uit:

-

de processtukken zoals opgenomen in het procesdossier met nummer BRE 22/222;

-

het proces-verbaal van de zitting van 24 januari 2024 waar tijdens de behandeling door de gemachtigde van verzoeker een wrakingsverzoek is gedaan;

-

het e-mailbericht van 2 februari 2024 van mr. Dondorp-Loopstra, hierna te noemen de rechter, waarin zij kenbaar heeft gemaakt niet in het wrakingsverzoek te berusten en waar zij als bijlage haar schriftelijke reactie heeft toegevoegd.

2 Het verzoek

2.1.

Het verzoek strekt tot wraking van de rechter, belast met de behandeling van de zaak met nummer BRE 22/222.

2.2.

De rechter berust niet in het wrakingsverzoek.

3 De gronden van het wrakingsverzoek

3.1.

In het proces-verbaal van de zitting van 24 januari 2024 is het volgende opgenomen:

“(…) De gemachtigde vervolgt zijn betoog en verklaart:

- - -De grond van de buurman komt maar een keer te koop. Je kunt niet zeggen dat € 35

per m2 de waarde is van agrarische grond. De grond is in dit geval niet gekocht op

de vrije markt. Die transacties kunnen dus niet worden gebruikt.

- - - De koper kijkt ook helemaal niet naar de grote tuin, maar juist naar de bestemming

van de grond. Een agrarische bestemming is een behoorlijke beperking. De koper

krabt zich wel degelijk twee keer achter de oren als hij ziet dat er twee verschillende

percelen zijn met verschillende bestemmingen. Het perceel met de bestemming

wonen biedt veel meer mogelijkheden dan het perceel met de bestemming agrarisch.

Zeker met het oog op bijvoorbeeld het bouwen van opstallen en het verkrijgen van

vergunningen.

- - - Wat de heffingsambtenaar hier heeft betoogd is beneden alle peil. Zo doe je dat niet.

De rechtbank verzoekt de gemachtigde om zijn woorden zorgvuldig te kiezen, wijst op het

eerder voorgehouden kader van respectvol luisteren en respectvol spreken, en vraagt

gemachtigde om geen waardeoordeel te geven over de procesopstelling van de

heffingsambtenaar. De rechtbank houdt de gemachtigde voor dat de heffingsambtenaar

gewoon zijn werk doet. De rechtbank verzoekt de gemachtigde inhoudelijk aan te geven of

en waarom hij het eens of oneens is met het betoog van de heffingsambtenaar.

De gemachtigde verklaart:

-Dan wraak u.

De rechtbank licht toe dat het gebruik van die woorden meebrengt dat de behandeling van

het dossier wordt stilgelegd en vraagt belanghebbende om een toelichting op de wraking.

De gemachtigde verklaart:

- Ik mag de uitdrukking beneden alle peil gewoon gebruiken. Ik bedoel daar mee dat

moet worden uitgegaan van de bestemming. Je mag toch gewoon zeggen dat je iets als tuin ziet?(…)”

3.2.

De wrakingskamer begrijpt uit het proces-verbaal van 24 januari 2024 dat verzoeker aanvoert dat de schijn van partijdigheid of objectief gerechtvaardigde vrees van vooringenomenheid van de rechter is gewekt door de opmerking van de rechter dat verzoeker de woorden ‘beneden alle peil’ niet mag gebruiken.

4 De reactie van de rechter

5 De beoordeling

6 De beslissing