Geen toepassing foutenleer omdat vordering pas ontstaat na rechterlijk vonnis

Geen toepassing foutenleer omdat vordering pas ontstaat na rechterlijk vonnis

Gegevens

Nummer
2022/553
Publicatiedatum
5 mei 2022
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:2109
Rubriek
Winst
Trefwoord
balansfout
Relevante informatie
Art. 3.25, Wet IB 2001, Art. 3.8, Wet IB 2001

Belanghebbende exploiteerde tot 2016 een hoefsmederij in Nederland. Op 1 september 2010 is een werknemer in dienst getreden als hoefsmid. Op 1 juni 2011 heeft belanghebbende een beroep gedaan op zijn ziekteverzuimverzekering omdat de werknemer door een bedrijfsongeval volledig arbeidsongeschikt was geraakt. In augustus 2012 heeft de verzekeraar de ziekteverzuimverzekering gestaakt wegens fraude. Dit heeft geleid tot een juridische procedure tussen belanghebbende en de verzekeraar. Belanghebbende heeft per 1 mei 2012 zijn loonbetalingsverplichting jegens de werknemer gestaakt. In december 2012 heeft de voorzieningenrechter belanghebbende veroordeeld tot betalen van loon, vakantiegeld en rente. Hierop hebben belanghebbende in 2013 en de werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten. Bij vonnis van 14 september 2016 heeft Rechtbank Limburg de verzekeraar veroordeeld tot nakoming van de ziekteverzuimverzekering. Belanghebbende heeft hierop in 2016 een bedrag van € 95.365 ontvangen van de verzekeraar. In geschil is of dit bedrag behoort tot de belastbare winst uit Nederlandse onderneming. Belanghebbende stelt dat sprake is van een balansfout die hersteld moet worden met toepassing van de foutenleer. Er bestond volgens belanghebbende een vordering op de verzekeraar die ten onrechte niet is op de balans is opgevoerd.

De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat sprake was van een vordering op de verzekeraar. Tot het moment van de uitspraak was niet zeker of belanghebbende enig bedrag zou ontvangen. Nu geen sprake is van een vordering, kan de foutenleer niet worden toegepast. De stelling dat in het verleden de loonkosten reeds zijn gesaldeerd met de te ontvangen uitkering wordt door de rechtbank verworpen. Belanghebbende heeft niet cijfermatig onderbouwd hoe de negatieve loonkosten in de jaarrekening tot stand zijn gekomen.

(Beroep ongegrond.)