Bij drukvergelijking mag alleen rekening worden gehouden met inningskosten

Bij drukvergelijking mag alleen rekening worden gehouden met inningskosten

Gegevens

Nummer
2022/754
Publicatiedatum
23 juni 2022
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:2999
Rubriek
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
Trefwoorden
vrij verkeer van kapitaal, teruggaaf dividendbelasting, arrest Gerritse, arrest Société Général
Relevante informatie
Art. 10 Wet DB, Art. 10a Wet DB, Art. 63 VWEU

Belanghebbende is een in het buitenland gevestigde naar het buitenlands recht opgerichte vennootschap. Belanghebbende is aanbieder van zorgverzekeringen. Zij heeft in de onderhavige jaren Nederlands dividend ontvangen waarop 15% Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. In geschil is of belanghebbende recht heeft op teruggaaf van deze Nederlandse dividendbelasting.

De rechtbank verwerpt de stelling dat recht bestaat op teruggaaf omdat andere Lidstaten ook teruggaaf verlenen, daar deze stelling geen steun vindt in het recht.

Belanghebbende stelt vervolgens dat recht bestaat op teruggaaf omdat belanghebbende niet zwaarder mag worden belast dan een met haar vergelijkbare ingezetene. De rechtbank oordeelt dat het vrije kapitaalverkeer meebrengt dat de belastingdruk op een bepaald inkomensbestanddeel van een buitenlands belastingplichtige niet hoger mag zijn dat die van een vergelijkbare ingezetene belastingplichtige. Er moet derhalve een drukvergelijking worden gemaakt. De vraag is welke kosten in aanmerking genomen mogen worden. De rechtbank oordeelt dat daarbij geen rekening moet worden gehouden met de andere activiteiten van de desbetreffende belastingplichtige. Er dient dus slechts ter zake van het dividendinkomen worden bepaald of een ingezetene al dan niet gunstiger wordt behandeld. De rechtbank leidt dit onder meer af uit het arrest Brisal. Er dient daarom geen rekening te worden gehouden met het feit dat belanghebbende haar dividenden toevoegt aan een technische voorziening omdat dit de verzekeringsactiviteiten betreffen over welke activiteiten Nederland geen belasting heft. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat alleen de kosten die rechtsreeks samenhangen met de inning van de dividenden als kosten in aanmerking mogen worden genomen. Dit leidt de rechtbank af uit het arrest Société Générale. De arresten Commissie/Finland en College Pension Plan of British Columbia brengen de rechtbank niet tot een ander oordeel omdat de situaties die in die arresten aan de orde waren anders waren. Bij de drukvergelijking dient derhalve alleen rekening te worden gehouden met de inningskosten. In dat geval bestaat geen recht op teruggaaf.

(Beroep ongegrond.)