Wijziging van het besluit subjectieve vrijstellingen

Wijziging van het besluit subjectieve vrijstellingen

Gegevens

Nummer
2022/964
Publicatiedatum
5 augustus 2022
Auteur
Redactie
Rubriek
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
Trefwoorden
buitenlandse pensioenlichamen, COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma, werkzaamheden gericht op preventie van ziekten
Relevante informatie
Art. 5 Wet Vpb 1969

Het besluit over subjectieve vrijstellingen voor natuurschoon-lichamen, pensioenlichamen, lichamen die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten en sociale werkbedrijf-lichamen is gewijzigd. De wijziging betreft een nieuw onderdeel 3.3.1.1 voor buitenlandse pensioenlichamen die niet voldoen aan alle in onderdeel 3.3.1 genoemde voorwaarden. Verder is in navolging van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis een verduidelijking opgenomen in onderdeel 4.2.2 (preventie) en in een nieuw onderdeel 4.4.3.1 (verzelfstandigde medische laboratoria en diagnostische centra). Tot slot is in onderdeel 4.4.2 een redactionele aanpassing aangebracht zonder dat hiermee een inhoudelijke wijziging is beoogd.

Staatssecretaris Financiën, besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874