NTFR 2022/3918 - De belangrijkste beleidsbesluiten voor de praktijk uit 2022

NTFR 2022/3918 - De belangrijkste beleidsbesluiten voor de praktijk uit 2022

R
Redactie
Bijgewerkt tot 31 december 2022

NTFR

Naam

Datum

Kenmerk

1

NTFR 2022/3754

Besluit hybridemismatches

31-10-2022

2022-23956

2

NTFR 2022/3626

Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling; toepassing artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

14-10-2022

2022-219522

3

NTFR 2022/3179

Vennootschapsbelasting. Zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

12-8-2022

2022-188573

4

NTFR 2022/3180

Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

12-8-2022

2022-188692

5

NTFR 2022/3177

Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

12-8-2022

2022-188642

6

NTFR 2022/3178

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie; toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

12-8-2022

2022/188681

7

NTFR 2022/2664

Schenk- en erfbelasting. Waardering

25-6-2022

2022-0000013460

8

NTFR 2022/3141

Internationaal Belastingrecht. Verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen)

14-6-2022

2022-139020

9

NTFR 2022/1423

Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

10-3-2022

2022-4923

10

NTFR 2022/2834

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit

13-7-2022

2022-4487

Andere artikelen in deze aflevering