Geen toepassing nultarief omdat onduidelijk is waar auto’s naartoe zijn vervoerd

Geen toepassing nultarief omdat onduidelijk is waar auto’s naartoe zijn vervoerd

Gegevens

Nummer
2024/665
Publicatiedatum
15 april 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2024:1750
Rubriek
Omzetbelasting
Relevante informatie
Art. 9 Wet OB 1968, Art. 12 Uitv besl OB 1968

De activiteiten van belanghebbende bestaan uit handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Ook is sprake van verkoop van auto’s aan afnemers uit andere lidstaten van de EU. Over 2010 tot en met 2013 is een boekenonderzoek ingesteld bij belanghebbende dat is afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. Deze bevat een akkoord over een correctie aan te weinig afgedragen omzetbelasting wegens het niet aannemelijk maken van het nultarief voor de leveringen van auto's aan afnemers uit andere lidstaten van de EU. Naar aanleiding van de ingediende aangifte over het tijdvak februari 2020 is bij belanghebbende meerdere keren informatie opgevraagd. Op 16 oktober 2020 is vervolgens de gevraagde teruggaaf geweigerd en een naheffingsaanslag opgelegd. Voor de auto’s waarvoor geen CMR-vrachtbrief in de administratie is opgenomen, maar wel een afhaalverklaring, heeft belanghebbende volgens de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat de auto's in het kader van de levering zijn vervoerd naar een andere lidstaat. Ten eerste is in geschil of het verdedigingsbeginsel is geschonden en voorts is in geschil of de inspecteur terecht het toegepaste nultarief heeft gecorrigeerd. Volgens de rechtbank is geen sprake van schending van het verdedigingsbeginsel. De weigering van een teruggaafverzoek is een belastend besluit en belanghebbende heeft voldoende de gelegenheid gekregen om aannemelijk te maken dat het nultarief op de leveringen van de auto’s van toepassing is voordat de inspecteur heeft beslist op het teruggaafverzoek. Inzake de toepassing van het nultarief overweegt de rechtbank dat de auto’s in het kader van de levering zijn afgehaald bij belanghebbende. Niet alle afnemers kunnen als vaste afnemers worden gekwalificeerd, zodat er bij die afnemers geen gebruik kan worden gemaakt van afhaalverklaringen. Verder ontbreekt op de afhaalverklaringen het daadwerkelijke afleveradres, ontbreken er machtigingen en zijn er mogelijk ABC-transacties. De overgelegde ‘Duitse brief’ en groene kaart zijn administratieve handelingen waaruit niet blijkt dat de auto’s daadwerkelijk naar een andere lidstaat zijn vervoerd, en ook niet dat een eventueel vervoer heeft plaatsgevonden in het kader van de levering van belanghebbende aan diens afnemers. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat het nultarief van toepassing is op de in geschil zijnde leveringen, omdat onduidelijk is gebleven waarnaartoe de auto’s daadwerkelijk zijn vervoerd en of bij de ABC-transacties de intracommunautaire levering toegerekend kan worden aan de levering tussen belanghebbende en diens afnemers.

(Beroep ongegrond.)