Verzuimboete verminderd tot nihil omdat deze als prikkel tot regelconform gedrag zijn doel volledig voorbijschiet

Verzuimboete verminderd tot nihil omdat deze als prikkel tot regelconform gedrag zijn doel volledig voorbijschiet

Gegevens

Nummer
2024/668
Publicatiedatum
15 april 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2024:2834
Rubriek
Formeel belastingrecht
Relevante informatie
Art. 5:41 Awb, Art. 5:46 Awb, Art. 7:12 Awb, Art. 67c AWR

De accountant van belanghebbende heeft aangifte gedaan naar een te betalen btw-bedrag van € 138.880 over het tweede kwartaal van 2022. Belanghebbende heeft € 1.752 voldaan met als gevolg dat voor het verschil tussen deze bedragen (€ 137.128) een naheffingsaanslag is opgelegd. Hierbij is een verzuimboete van 3% van het verschuldigde bedrag opgelegd oftewel een boete van € 4.113. Belanghebbende voldoet het bedrag van de gehele naheffingsaanslag, maar tekent hier bezwaar tegen aan. De inspecteur is in het geheel niet ingegaan op de door belanghebbende gestelde afwezigheid van alle schuld (avas), wat een motiveringsgebrek oplevert. Belanghebbende stelt dat door een fout in de software de accountant aangifte kon doen naar een ander bedrag (€ 138.880) dan het bedrag (€ 1.752) dat de accountant aan belanghebbende had doorgegeven en dat na accordering door belanghebbende betaald is. Toen de fout ontdekt is, is meteen een ander softwarepakket aangeschaft. Fouten in de software horen voor risico van belanghebbende te blijven, met als gevolg dat geen sprake is van avas en de verzuimboete in beginsel terecht is opgelegd. Vervolgens beoordeelt de rechtbank of de boete passend en geboden is en komt tot de conclusie dat dit niet het geval is. Er speelden persoonlijke omstandigheden bij de bestuurder die ook de aangiften betaalt, waardoor de rechtbank zich kan indenken dat deze niet alert was op de afwijking in het te betalen btw-bedrag, mede nu de accountant niet eerder een vergelijkbare fout had gemaakt. De inspecteur heeft niet weersproken dat belanghebbende al jaren op tijd de verschuldigde btw voldoet, dat zij deelneemt aan horizontaal toezicht en dat zij direct maatregelen heeft getroffen zodat een vergelijkbare fout in de toekomst niet meer kan voorkomen. Hieruit leidt de rechtbank af dat belanghebbende ten volle bereid is om tijdig en correct aan haar belastingverplichtingen te voldoen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat in deze omstandigheden het opleggen van een verzuimboete als prikkel tot regelconform gedrag zijn doel volledig voorbijschiet, met als gevolg dat zij de boete vermindert tot nihil.

(Beroep gegrond.)