Ga verder naar content

Wat is er nieuw?

Zoeken binnen een pagina

Zoek nu op een trefwoord binnen de pagina van een commentaar, wet, artikel of uitspraak. Om de zoekfunctie binnen de pagina te activeren typ je het zoekwoord in de zoekbalk boven in het scherm. 

In de suggestielijst verschijnt als eerste optie 'resultaten binnen de pagina'. Klik deze aan en je krijgt te zien hoe vaak dit woord voorkomt op de pagina. De treffers worden gemarkeerd en met de pijltjes kun je van tussen de treffers navigeren. 

Aanpassing aan gedrag bij scrollen

We hebben een aanpassing gedaan aan het gedrag bij scrollen:

 • De zoekbalk en navigatieknoppen blijven nu altijd in beeld waardoor je niet meer terug omhoog hoeft te scrollen
 • De titel van het document blijft nu altijd in beeld zodat je altijd weet in welk document je je bevindt

Overige aanpassingen

 • Kantnoten staan nu in de marge in plaats van in de lopende tekst
 • De naam van het tabblad "Historie" is binnen commentaren nu aangepast naar "Parlementair"
 • De link "Lees de volledige wettekst" is aangepast naar "Lees de volledige en historische wetteksten"
 • Vele kleine bug fixes en verbeteringen

Navigatie verbeteringen

In de laatste updates van NDFR zijn er een aantal verbeteringen in de navigatie gerealiseerd. 

 • Het is nu mogelijk om 'alles openen' te klikken in een commentarenlijst bij een wet, en in andere inhoudsopgaven
 • Bij het maken van een printselectie, is de plek waar je op dat moment in de site bent al voorgeselecteerd
 • Het openen van de commentarenlijst vanuit een commentaar, brengt je direct naar de plek van het artikel in de lijst

Aanpassingen besluiten weergave

We hebben in de weergave van besluiten het een en ander toegevoegd en verbeterd. 

 • In de lijst met versies van een huidig besluit is nu ook de Staatscourant gelinkt, zodat je direct kunt lezen welke wijzigingen zijn aangebracht. 
 • De weergave van vervallen besluiten hebben we aangepast, je ziet een vervallen scherm, in de lijst met versies is het mogelijk de tekst van een versie te openen.