Home

Kaderbesluit bpm

Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

Kaderbesluit bpm

Besluit 2021-213897

Voorafgaande besluiten
BLKB2015/1382M
Opvolgende besluiten
2022-264440, 2024-4511
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2023]

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2015, BLKB2015/1382M gewijzigd bij besluit van 27 september 2021, nr. 2021-110975. Alle onderdelen die betrekking hebben op inrichtingseisen zijn opgenomen in het nieuwe besluit inrichtingseisen bpm en mrb. Diverse goedkeuringen zijn komen te vervallen door de wijziging van het belastbaar feit of omdat ze zijn gecodificeerd. Tot slot is een aantal onderdelen verduidelijkt of geactualiseerd.

1. Inleiding

In dit besluit zijn standpunten aangepast of verduidelijkt over de volgende onderwerpen:

 • Algemeen: alle onderdelen die betrekking hebben op inrichtingseisen (voorheen genummerd onderdelen: 2, 3, 5.3.2 (deels), 9.1, 12.1) zijn opgenomen in het nieuwe besluit inrichtingseisen bpm en mrb van 16 december 2021, nr. 2021-213898.

 • Recreatieve functie (2.3.2): gedeelte dat zag op inrichtingseisen verwijderd nu dit is opgenomen in artikel 5aa, van het besluit.

 • Afleveringskosten (2.8): uitspraak toegevoegd.

 • Eerder geregistreerde motorrijtuigen welke voor de heffing van bpm als nieuw hebben te gelden (3.1): jurisprudentie bijgewerkt.

 • Vaststelling handelsinkoopwaarde bij ontbreken referentiemotorrijtuig (3.2): jurisprudentie van HR toegevoegd. Verduidelijking gebruik koerslijst in taxatierapport n.a.v. arrest HR.

 • Motorrijwielen (voorheen onderdeel 4): verwijderd i.v.m. codificatie in regeling.

 • Andere motorrijtuigen in gebruik bij ambulancediensten (5.1): verwijzing naar nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen.

 • Motorrijtuigen in gebruik bij organisaties die zich richten op het voorkomen van de verdrinkingsdood (5.2): de eis dat het motorrijtuig uitsluitend wordt gebruikt voor activiteiten gericht op het redden van drenkelingen gewijzigd naar nagenoeg uitsluitend zodat deze meer in lijn is met de praktijk.

 • Ombouw tot occasion lijkwagen (5.3.2): verduidelijking.

 • Vermindering bij aangifte (voorheen onderdeel 6.1): belang van goedkeuring is per 1-1-2022 komen te vervallen door wijziging belastbaar feit.

 • Extra vermindering na aangifte/melding (voorheen onderdeel 6.2): belang van goedkeuring is per 1-1-2022 komen te vervallen door wijziging belastbaar feit.

 • Teruggaaf bestelauto’s voor gehandicapten (6.3): goedkeuring in lijn gebracht met nieuw belastbaar feit.

 • Vaststelling van de vermindering bij essentiële gebreken (voorheen onderdeel 6.5): verwijderd i.v.m. codificatie in regeling.

 • Tijdstip vaststelling heffingsgrondslagen (voorheen onderdeel 6.6): belang van goedkeuring is per 1-1-2022 komen te vervallen door wijziging belastbaar feit.

 • Teruggaaf voor taxi’s (voorheen onderdeel 10): verwijderd i.v.m. vervallen teruggaaf sinds 1-1-2020.

 • Teruggaaf wegens geen toetreding tot Nederlands wegennet (voorheen onderdeel 11): verwijderd i.v.m. codificatie in wetgeving.

 • Motor met compressieontsteking (voorheen onderdeel 13.1): verwijderd i.v.m. codificatie in wetgeving.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Maatstaf van heffing

2.1. Niet fabrieksmatig vervaardigd motorrijtuig

2.2. Motorrijtuigen speciaal ingericht of aangepast voor gehandicapten

2.3. Kampeerauto’s

2.3.1. Maatstaf van heffing kampeerauto

2.3.2. Recreatieve functie

2.4. Bepantserde auto's

2.5. Motorrijtuigen voor het vervoer van zieken en gewonden

2.6. Motorrijtuigen die worden ingezet bij rampen en dergelijke

2.7. Bestelauto’s van het type chassiscabine met specifieke voorzieningen

2.8. Afleveringskosten

2.9. Verzekeringskosten

2.10. Verwijderingsbijdrage

3. Gebruikte motorrijtuigen

3.1. Eerder geregistreerde motorrijtuigen die voor de heffing van bpm als nieuw kwalificeren

3.2. Vaststelling handelsinkoopwaarde bij ontbreken referentiemotorrijtuig

4. Vrijstellingen

4.1. Tijdelijke vrijstelling voor rally-auto’s en -motoren

4.2. Ondernemersvrijstelling

4.2.1. Maten en firmanten

4.2.2. Onbedoelde tenaamstelling

4.2.3. Lease en verhuur

4.2.4. Onbedoelde tenaamstelling als personenauto

5. Teruggaaf voor motorrijtuigen met een bijzondere bestemming

5.1. Andere motorrijtuigen in gebruik bij ambulancediensten

5.2. Motorrijtuigen in gebruik bij organisaties die zich richten op het voorkomen van de verdrinkingsdood

5.3. Occasion lijkwagen

5.3.1. Voortzetting occasion lijkwagen na tussenkomst van een carrosseriebedrijf

5.3.2. Ombouw tot occasion lijkwagen

6. Gehandicaptenregeling

6.1. Bij het verzoek te overleggen bescheiden

6.2. Bestelauto wordt vervangen

6.3. Teruggaaf bestelauto’s voor gehandicapten

7. Herstelbeleid

7.1. In het buitenland gekentekend motorrijtuig

8. Ingetrokken regelingen

9. Inwerkingtreding

10. Citeertitel