Home

Internetconsultatie Fiscale verzamelwet 2024

Internetconsultatie Fiscale verzamelwet 2024

De Fiscale Verzamelwet 2024 is in internetconsultatie tot 22 augustus 2022.

Fiscale wetgeving is aan maatschappelijke veranderingen onderhevig en moet daarom in sommige gevallen aangescherpt, versoepeld of verduidelijkt worden. Ook wordt een aantal beleidsbesluiten gecodificeerd in deze fiscale verzamelwet.

Verder loopt er een separaat wetsvoorstel mee. Dit is een wijziging van de Wet OB 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen (Wet aanpassing aanvullende margeregeling).

De maatregelen zijn nog niet voorzien van een uitvoeringstoets, waarmee de maatregelen op uitvoerbaarheid worden getoetst.

Het is voor de meeste maatregelen in dit wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 wenselijk dat ze per 1 januari 2024 in werking treden. Dit wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:

 • Aanpassen definitie zonnecelauto’s;

 • Codificatie goedkeuring beleidsbesluit leefvervoer;

 • Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid;

 • Aparte bankvergunning groen beleggen;

 • Aanpassen giftenaftrek en ANBI-regelgeving;

 • Rechtsbescherming voor bij voorlopige aanslag IB of Vpb opgelegde beschikking belastingrente;

 • Technische wijziging regels anbi’s in derde landen

 • Codificatie goedkeuring toepassing heffingskortingen voor uitgezonden ambtenaren;

 • Technische aanpassingen in de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting;

 • Verduidelijken indexatie woningwaardegrens voor de overdrachtsbelasting;

 • Aftrekbeperking btw voor de horeca;

 • Verlaagd btw-tarief voor opfok- en opkweekdiensten;

 • Factureringswijze energieleveranciers;

 • Redactionele wijzigingen in de Wet op de accijns;

 • Aanpassen kring belastingplichtigen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;

 • Ontvlechting Belastingdienst, Douane en Toeslagen;

 • Kan-bepaling voor het elektronisch berichtenverkeer;

 • Aanpassen fiscaal verschoningsrecht;

 • Herstel omissie invorderingsrente bij verliesverrekening; en

 • Gewichtscategorieën Wet vrachtwagenheffing.

Internetconsultatie Fiscale verzamelwet 2024