Aflevering 6

Gepubliceerd op 13 juni 2016

MBB 2016, afl. 6 - De Nationale ombudsman over het belastingjaar 2015

Aflevering 6, gepubliceerd op 13-06-2016 geschreven door Smit, mr.dr. J.A.
Op 16 maart 2016 heeft de Nationale ombudsman zijn jaarverslag over het jaar 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het verslag draagt als titel ‘Burgerperspectief: een manier van kijken’. Het verslag geeft een overzicht van het werk van de Nationale ombudsman over het afgelopen jaar.

MBB 2016, afl. 6 - Korte literatuurnotities

Aflevering 6, gepubliceerd op 13-06-2016
Tabellenboek 2016, met tabellen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en gecombineerde heffingstabellen, onder redactie van Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV, Wolters Kluwer 2016.

MBB 2016, afl. 6 - Nieuw besluit internationale aspecten pensioenen: ‘voortschrijdende inzichten, maar we zijn er nog niet’

Aflevering 6, gepubliceerd op 13-06-2016 geschreven door Bollen-Vandenboorn, prof.dr. A.H.H en Didden, B.M.M. LL.M
Het besluit ‘internationale aspecten van pensioenen en stamrechten’ is geactualiseerd en opnieuw uitgebracht. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de wijzigingen en de open eindjes die nog aandacht behoeven met betrekking tot de fiscale erkenning van buitenlandse pensioenregelingen en de internationale waardeoverdracht.

MBB 2016, afl. 6 - Over de transfer of a going concern-regeling en de realiteit van ondernemen

Aflevering 6, gepubliceerd op 13-06-2016 geschreven door Sanders, mr. J.
Binnen de btw bestaat een faciliteit voor bedrijfsoverdrachten die toestaat dat een overname buiten de heffing blijft. Ondanks het doel van deze transfer of a going concern-regeling om overdrachten van (delen van) ondernemingen te vergemakkelijken wordt ondernemingen vaak omstandigheden tegengeworpen die inherent zijn aan de realiteit van ondernemen. Onlangs nog deed de rechter uitspraak in een zaak waarin een slecht draaiende onderneming toepassing van de transfer of a going concern-regeling w