Home

Tax Talks 2020

Bekijk hier de Tax Talks video's van 2020

header-service
Vooruitblik 2021
Terugblik 2020
Update december: Behandeling Eerste Kamer (wijzigingen) Belastingplan 2021 / Overige fiscale maatregelen 2021 / Wet aanpassing box 3 / Wet differentiatie overdrachtsbelasting
Focus december: Het UBO-register - Op 27 september 2020 is het UBO-register live gegaan. Na oprichting van een nieuwe juridische entiteit krijgen die acht dagen de tijd om de uiteindelijk belanghebbende/natuurlijke persoon (UBO) te laten registreren.
Trending Topics november: VPB - Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling / HR: Deelnemingsvrijstelling bij callopties / Conditionele eindheffing dividendbelasting / Internationale ontwikkelingen VPB
Update november: Wijzigingen Pakket Belastingplan 2021 / HR: voorwaarden arbeidsovereenkomst / HR: kamerverhuurvrijstelling
Focus november: Wet differentiatie overdrachtsbelasting - Op Prinsjesdag is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting gepresenteerd. Belangrijke wijzigingen in de overdrachtsbelasting zijn een verhoging van het algemene tarief van 6% naar 8%.
Trending Topics oktober: Estate Planning - Startersvrijstelling en schenking / Samenloop schenk & erfbelasting / Schenken in vorm periodieke uitkering
Update oktober: Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) / Wijziging beperking verliesverrekening / Hofuitspraak inzake verrekening agiostorting
Focus oktober: ANBI - De fiscale verzamelwet 2021 bevat een aantal belangrijke wijzigingen in de giftenaftrek en de regeling voor algemeen nut beogende instellingen. Er komt een verbod op contante giften.
Prinsjesdaguitzending: Gastvrouw Marit Muller-van Zeijl RB neemt samen met gasten mr. dr. Chris Dijkstra, prof. mr. Gerard Meussen en drs. Mark Nieuweboer de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2021 door.
Focus september: Vermogensplanning en -structurering - De adviseur die zich bezighoudt met vermogensplanning en vermogensstructurering heeft steeds meer te maken met onzekere toekomstige wetgeving.
Trending Topics juni: IB-winst - Kwijtscheldingswinst / KIA en samenwerkingsverbanden / Vormen voorziening aansprakelijkstelling
Update juni: Fiscale Coronamaatregelen (update) / Wetsvoorstel Excessief lenen aan de eigen BV / Arrest Hoge Raad over een familiebankconstructie
Focus juni: De ondernemer in zwaar weer - Als een onderneming in financieel zwaar weer terechtkomt, zal de ondernemer onder grote druk belangrijke beslissingen moeten nemen. Hierbij zijn vaak verschillende partijen betrokken met tegengestelde belangen.
Trending Topics mei: BTW - BTW & corona / BTW & zonnepanelen
Update mei: Bouwstenen voor een beter belastingstelsel / Geactualiseerd overzicht pakket Belastingplan 2021 & fiscale wetsvoorstellen 2020 / Noodpakket banen & economie 2.0 / HR: samenloop schenk- & erfbelasting
Focus mei: Dga & onzakelijke borgstelling - De laatste tijd krijgt ook het leerstuk van de onzakelijke borgstelling veel aandacht. Na een inleiding en de gevolgen van onzakelijke leningen gaat Almer de Beer in op onzakelijke borgstellingen.
Trending Topics april: IB-niet winst - Geen aftrek zorgkosten bij erflater betaald na overlijden / Verhuur (deel) van eigen woning via airbnb / Uitstel van betaling in het kader van de coronamaatregelen
Update april: Geruisloze inbrengfaciliteit bij aangaan samenwerkingsverband / Voorzettingsvereiste BOR / BOR bij klein belang in maatschap / Besluit noodmaatregelen coronacrisis / Verlaging gebruikelijk loon ivm coronacrisis
Focus april: Verdeling toekomstvoorziening ondernemer - Na inbreng van een onderneming heeft een dga vaak een oudedagsvoorziening in zijn bv. Denk daarbij aan een pensioen in eigen beheer, een stakingslijfrente of een gouden handdruk-stamrecht.
Trending Topics maart: Internationaal - Internationale coronamaatregelen / Technisch aanmerkelijk belang
Update maart: Nationale coronamaatregelen / Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap
Focus maart: BOR & Vastgoed - In de praktijk hanteert de Belastingdienst nog steeds het uitgangspunt dat verhuur van vastgoed een beleggingsactiviteit vormt.
Trending Topics februari: Formeel - Aanpassing inkeerregeling per 1 jan 2020 / Publicatie vergrijpboete belastingadviseur per 1 jan 2020 / Bewijsrechtelijke aspecten fiscale woonplaats
Update februari: KIA & samenwerkingsverbanden / Doorschuifregeling & TBS / Door verstrekken onzakelijke lening valt pensioen vrij
Focus februari: Aansprakelijkheid van de adviseur - De mogelijkheden van de inspecteur om aan een belastingadviseur een boete op te leggen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Ook op het gebied van de naleving van de Wwft.
Trending Topics januari: Loonheffing - Eindrapport Commissie Regulering van werk (Commissie-Borstlap) / Wijzigingen werkkostenregeling 2020
Update januari: WOB-verzoek rekeningcourantmaatregel DGA / Geen cassatie in zaak verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / Besluit pro-rata aftrek voor (niet kwalificerende) buitenlandse belastingplichtige
Focus januari: Wet arbeidsmarkt in balans - De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Met de nieuwe WAB verandert er veel voor de werkgever.

Archief

Bekijk hier de afleveringen van 2023 | 2022 | 2021 | 2020