Home

Tax Talks 2021

Bekijk hier de Tax Talks video's van 2021

header-service
Vooruitblik 2022
Terugblik 2021
Voorlopige aanslag IB 2022 met partnerverdeling aftrekposten / Onbelaste thuiswerkvergoeding / Nieuw V&A-besluit over toepassing kleineondernemersregeling (KOR) voor particuliere zonnepaneelhouders / Rendementen Box 3 in 2022
Focus december: Recente 10a arresten-Mark Nieuweboer bespreekt het AON-arrest (ECLI:NL:HR:2021:1102) en het Honkemoller-arrest (ECLI:NL:HR:2021:1152). Daarnaast komen de conclusies van A-G Wattel aan bod, o.a. ECLI:NL:PHR:2021:665, ECLI:NL:PHR:2021:666
Trending Topics november: VPB - Vertrek Hoofdkantoor Shell / Richtlijn voorstel doorstroom vennootschappen in aantocht / Conclusie Commissie Doorstroomvennootsch. / HR: zetelverplaatsing BV in dga-structuur / OESO herv.Vpb; minimumbel. multinationals
Update november: Conclusie A-G Niessen: vermogensmix box 3 i.s.m. EVRM / HR: Vertrouwensbeginsel informatie Belastingdienst / HR: Inlichtingenplicht hypotheekschuld aan ouders is harde eis / Belastingplan 2022 aangenomen door de Tweede Kamer
Focus november: Privacystructuren - Bas Jorissen en Jeroen Peters bespreken de impact van het ter internetconsultatie neerlegde Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen en het mogelijk verdwijnen van de open CV en open FGR.
Trending Topics oktober Estate Planning: Hof Den Bosch; 'Horen & zien' / Hof Den Bosch; 'Repeterende schenking' / Rechtbank Den Haag; Tweetrapsmaking en ab-aandelen / Rechtbank Noord-Holland; geen inhoudelijke toets schenkbelasting bij erfbelasting
Update oktober: Behandeling/wijzigingen Belastingplan 2022 / Update over aanpak corona-belastingschulden / Aanhouden plenaire behandeling excessief lenen-maatregel / Intrekking BIK / Verhuur van onderneming; voldaan aan voorzettingsvereiste BOR
Focus oktober: Feitelijke leiding en de rol van de adviseur - De Hoge Raad heeft onlangs aangegeven dat een belastingadviseur ook ondernemingsbeslissingen kan nemen ten aanzien van een tot zijn klantenkring behorende vennootschap.
Prinsjesdaguitzending: Gastvrouw Marit Muller-van Zeijl RB neemt samen met gasten mr. dr. Chris Dijkstra, prof. mr. Gerard Meussen en drs. Mark Nieuweboer de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2022 door.
Focus september: Afwikkeling corona steunmaatregelen - Onlangs heeft het kabinet aangekondigd dat de generieke coronasteunmaatregelen per 1 oktober aflopen en niet verder verlengd zullen worden.
Trending Topics juni: IB-winst - Inbreng apartementsrecht in onderneming / Hoe ver kun je door een stichting heen kijken? / Materiële onderneming
Update juni: Verlenging steunmaatregelen / Aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen uitgesteld / Versoepeling toepassing KOR / BIK-regeling vervangen door verlagen werkgeverspremie / Verliesverrekening Vpb uitvoerbaar per 1 januari 2022
Focus juni: BTW & E-commerce - Vanaf 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor e-commerce ingrijpend. Kortgezegd zal in de meeste gevallen btw verschuldigd zijn in het land van de particuliere afnemer.
Trending Topics mei: BTW - BTW Houdsterproblematiek / Besluit Quick fixes & Brexit / Praktische zaken BTW & E-commerce / Aftrek kosten thuiswerkplek / Btw-heffing bij werkzaamheden toezichthouders verduidelijkt
Update mei: Implementatiewet registratie UBO-trusts en soortgelijke constructies naar Tweede Kamer / Aankondiging brief uitleg aangifte en betaling BPM / (Verwachte) verlenging steunmaatregelen
Focus mei: Schenkingen van ouders aan kinderen - Mr. Mariëlle Schuurman behandelt diverse vormen van schenkingen die ouders kunnen doen aan hun kinderen.
Trending Topics april: IB-niet winst - Arrest over grensoverschrijdend pensioen / Rechtbank Gelderland, eerste uitspraken over Box 3 2017 en 2018 / Conclusie A-G Niessen over gekwalificeerde buitenlands belastingplicht
Update april: Einde VPB-plicht open cv en familiefondsen: Wat betekent dit voor de praktijk? / Recente uitspraken overdrachtsbelasting / Komt de afschaffing van de BOR in zicht en wat betekent dit voor familiebedrijven?
Focus april: Update WHOA & Staken van de onderneming - Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Met deze wet wordt het voor ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen, makkelijker om met schuldeisers tot een akkoord te komen.
Trending Topics maart: Internationaal - Besluit Syllabus VVV-IBR / Technisch aanmerkelijk belang / Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden / Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting
Update maart: Verkiezingsuitslag en impact fiscale regelingen / HR: vrijstelling voor subsidie van gewijzigd gebruik landbouwgrond / Coronamaatregele
Focus maart: Update autobelastingen - De ontwikkelingen rondom de autobelastingen staan nooit stil. Nieuwe wetgeving maar ook nieuwe rechtspraak zorgt voor veel veranderingen.
Trending Topics februari: Formeel - Toeslagenaffaire: gevolgen voor de betrouwbaarheid van de Belastingdienst als procespartij / Ontwikkelingen op het gebied van de inkeerregeling, waar staan we nu? / Dreigende inperking verschoningsrecht advocaten
Update februari: Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis / Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting / Aftrek vooruitbetaalde hypotheekrente na overlijden / Onjuiste toepassing regeling invorderingsrente
Focus februari: De Baangerelateerde investeringskorting (BIK) - Een bespreking van de Baangerelateerde investeringskorting. Wie komen er in aanmerking en wat zijn de voorwaarden?
Trending Topics januari: Loonheffing - Fiscale regelingen omtrent corona / Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie / HR: Wettelijke omschrijving arbeidsovereenkomst doorslaggevend / Brexit
Update januari: Fiscale regelingen omtrent corona / Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV / Vermogensetikettering van belang voor toepassing bedrijfsopvolgingsregeling / Inspecteurs over de kwalificatie als bouwterrein

Archief

Bekijk hier de afleveringen van 2023 | 2022 | 2021 | 2020