Home

Tax Talks 2022

Bekijk hier de Tax Talks video's van 2022

header-service
Vooruitblik 2023
Terugblik 2022
Update december: HR-arrest over eHerkenning / UBO-register / Internetconsultatie opmerkelijke belastingconstructies / Voortgang Belastingplanpakket 2023 en rechtspositie niet-bezwaarmaker box 3 / Voortgang Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV
Focus december: Overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties - besproken wordt waarom een zakelijk einddoel niet altijd tot de gewenste splitsingsvrijstelling leidt, hoe canonvrij duur uitpakt, wanneer een ingrijpende verbouwing tot een nieuw gebouw leidt
Trending Topics november: Vpb - Verrekenprijsbesluit 2022 en DAC7 (gegevensuitwisseling digitale platformeconomie)/Prejudiciële vragen HR over renteaftrekbeperking 10a en impact op andere Vpb-renteaftrekbeperkingen
Update november: Voortgang pakket Belastingplan 2023 - Box 3: waaronder de massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers - Antwoorden op Kamervragen over schijnzelfstandigheid - Versoepeling 'derden'-begrip in besluit uitzendregeling (eigen woning)
Focus november: Tips voor geschillen met de Belastingdienst - Discussies met de Belastingdienst zijn niet altijd te voorkomen. Dat is ook niet erg maar dan is het wel van belang dat u de discussie in goede banen kunt leiden.
Update oktober: Geactualiseerd besluit startersvrijstelling en 2%-tarief overdrachtsbelasting/Voortgang pakket Belastingplan 2023/Versoepelingen in de betalingsregelingen/Twee uitspraken op het gebied van de bedrijfsopvolging
Trending Topics oktober: Estate Planning / Verlaging en afschaffing jubelton / Periodieke gift / Waarderingsbesluit schenk- en erfbelasting / Hof-uitspraak over onzakelijke lening en schenkbelasting
Focus oktober: Intracommunautaire levering - Als u goederen verkoopt aan een ondernemer en de goederen worden vervoerd naar het buitenland mag u het nultarief toepassen. Marja van den Oetelaar bespreekt de van toepassing zijnde voorwaarden.
Prinsjesdaguitzending: Presentatrice Marit Muller-van Zeijl RB neemt samen met gasten mr. dr. Chris Dijkstra, prof. mr. Gerard Meussen en drs. Mark Nieuweboer de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2023 door.
Focus september: Tax Risk Insurance - Tax risk insurance is in Nederland bezig met een opmars. Het wordt niet alleen gebruikt om fiscale risico’s bij overnametransacties af te dekken, maar om veel meer soorten fiscale risico’s af te dekken.
Update juni: Letselschade-arrest leidt niet tot ambtshalve vermindering / Scheidingsregeling vereist (mede-)eigendom woning / Multiplier voor culturele giften onjuist toegepast bij fiscale partners / Gebrekkig toezicht op ANBI's
Trending Topics juni: IB-winst - Handel in cryptovaluta: box 1 of box 3? / Geen fraus legis voor gecreëerd boekverlies met VOF-BV constructie / Geruisloze omzetting en drastisch gewijzigde ondernemingsactiviteiten
Focus juni: Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen - Er komt voor iedereen een beschikbare premieregeling, de middelloonregeling (en eindloonregeling) worden afgeschaft. Er komt meer ruimte voor ondernemers om lijfrentepremie in aftrek te brengen.
Update mei: Uitstel wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding/Tijdelijke versoepeling betalingsregeling/Voorjaarsnota 2022/Laatste stand van zaken Box 3/Actualiteiten splitsing/HR arrest; BOR & OVB
Trending Topics mei: BTW - Nieuwe btw-tariefregels/Actualiteiten fiscale eenheid/Dochteronderneming als vaste inrichting
Focus mei: Rechtsherstel kerstarrest & contouren nieuwe box 3 - Het Kerstavondarrest komt aan bod, de wijze waarop rechtsherstel wordt verleend aan vermogensbezitters en de contouren van de nieuwe box 3-heffing worden eveneens besproken.
Update april: (on)belastbaarheid van letselschadevergoeding / Belastinguitstel & voorlopige aanslag IB VPB 2022 / Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten niet aangepast
Trending Topics april: IB (niet-winst) - Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen / Gevolgen van Kerstarrest: stand van zaken Box 3 / Scheidingsregeling eigen woning
Focus april: Tax Monitoring en de Controleaanpak van de Belastingdienst - In deze focus bespreekt presentatrice Charlotte Fokker met Data Scientist Willem Veldhuizen met name de relatie tussen Tax Monitoring en de Controleaanpak van de Belastingdienst.
Trending Topics maart: Internationaal - Update over pijler 1 en pijler 2 / Wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen (DAC7) / ATAD3-richtlijnvoorstel voor het aanpakken van belastingontwijking met lege doorstroomvennootschappen
Update maart: DGA en vermogenden onder vuur / Geen ambtelijk verzuim door geen onderzoek naar uitwerp van aangifte / Hoe werkt het privé-gebruik van een vakantiewoning voor de omzetbelasting uit? / Kabinet verlaagt schenkvrijstelling eigen woning
Focus maart: Update UBO-register - In deze Focus uitzending bespreekt presentator Bas Jorissen met Alycke Kootstra hoe het trustregister eruit zal komen te zien én bespreken we de belangrijkste discussies en bottlenecks rondom het UBO-register.
Trending Topics februari: Formeel Belastingrecht - Box 3 en rechtsbescherming / De menselijke maat / Het derdenonderzoek en de geheimhouding
Update februari: HR; Vrijstelling van > € 75.000 mogelijk voor nieuwe vereniging / Wob-verzoek aftrekbaarheid advieskosten BOR-traject / Disclaimers in fiscaal advies zijn niet zaligmakend / Box 3-update
Focus februari: De splitsing als reorganisatie-instrument - De juridische splitsing is een goed instrument om een herstructurering tot stand te laten komen.
Trending Topics januari: Thuiswerken & verschillende loonbelastingregelingen/Hoge Raad inzake pseudo-eindhefffing/Hoge Raad inzake gebruikelijkheidstoets o.b.v. derdeninfo/Regeerakkoord & Wet DBA/Web-module
Update januari: Wijziging en actualisering coronasteunmaatregelen/Europese richtlijnvoorstellen (ATAD 3 & Minimumbelastingtarief)/Besluit wob-verzoeken (Cryptovaluta & Aftrekbaarheid advieskosten BOR)/Regeerakkoord/Impact Box 3-arrest
Focus januari: Eigen woning & familielening - In 2021 is de eerste jurisprudentie verschenen over de eigenwoninglening bij familie. In deze focusuitzending wordt die jurisprudentie besproken en aangegeven hoe deze kan worden toegepast.

Archief

Bekijk hier de afleveringen van 2023 | 2022 | 2021 | 2020