Aflevering 47

Gepubliceerd op 21 november 2023

NTFR 2023/1989 - Romantiek als fiscale creativiteit

Aflevering 47, gepubliceerd op 21-11-2023 geschreven door prof. mr. B.M.E.M. Schols
In deze Opinie ga ik in op twee fraus-legisachtige kwesties die zich van de zomer hebben afgespeeld. Dit om de tijd wat te doden tot in de fraus-legiszaak van de eeuw(!) over de op het sterfbed aangegane huwelijkse voorwaarden inhoudende een breukdelengemeenschap, door de Hoge Raad wordt geoordeeld. Wie kent dit beladen dossier niet. Zoals bekend, heeft A-G IJzerman hierin op 17 februari van dit jaar (ECLI:NL:PHR:2023:188) al geconcludeerd dat het wat hem betreft in strijd is met de geest van de wet om aan het eind van je leven je vermogen via een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap met elkaar te delen, althans in de verhouding: mijn achterblijvende echtgenote krijgt veel meer dan ik (‘10-90%’). Nog even geduld. Ik hoop dat we tegen de kerst meer weten. Wetsbedrog of niet? Maak u geen zorgen: niet alleen de Hoge Raad maar ook de wetgever zit ongetwijfeld al klaar. Sterker nog, er ligt nog een niet ingevoerd reparatievoorstel. Een van de hierna te behandelen overbruggingskwesties gaat over de ‘liefde’ tussen een oude man en een jonge doktersassistente en de andere zaak gaat over het kruislings jubelschenken met de zakenpartner van de overleden echtgenoot. Fiscale uitdagingen en prikkels te over. Ik heb overigens ‘Chattie’ (GPT) het hallucineren over de uitkomst van deze vraagstukken maar bespaard. Ook fiscale robotjes hebben gevoel, en dat moet je niet tarten.

NTFR 2023/2001 - Kennisgroepstandpunt teruggaaf dividendbelasting internationale organisatie bij indirect belang Nederlandse vennootschap

Aflevering 47, gepubliceerd op 21-11-2023 geschreven door mr. dr. C. Bruijsten
De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een aangewezen internationale organisatie in de zin van art. 2 Ub Divb, recht heeft op een teruggaaf van dividendbelasting wanneer deze een indirect belang houdt in een Nederlandse vennootschap die dividend uitkeert.

NTFR 2023/2003 - Kennisgroepstandpunt fiscale eenheid en publiekrechtelijke lichamen

Aflevering 47, gepubliceerd op 21-11-2023
De Kennisgroepen omzetbelasting algemeen en OVI hebben een standpunt gepubliceerd over de vraag of een publiekrechtelijk lichaam onderdeel uit kan maken van een fiscale eenheid in de zin van art. 7 lid 4 Wet OB 1968. Ook is de vraag beantwoord of zij, als onderdeel van een fiscale eenheid, zelfstandig werkzaamheden of handelingen kan verrichten in de zin van art. 13 BTW-richtlijn.

NTFR 2023/2011 - Stukken van de stuur- en weegploeg zijn in beginsel geen processtukken

ECLI:NL:RBAMS:2023:6175, datum uitspraak 28-07-2023, publicatiedatum 05-10-2023
Aflevering 47, gepubliceerd op 21-11-2023 met annotatie van mr. F.A.C. den Ouden
In een strafprocedure heeft de raadsman van verdachte, verzocht om verstrekking van de documenten die zijn opgemaakt in het kader van de besluitvorming van de zogenoemde stuur- en weegploeg, resulterend in de strafrechtelijke vervolging van de verdachte. De officieren van justitie hebben aan dit verzoek niet voldaan en hebben gevorderd dat de rechter-commissaris hen machtigt om voeging van de stukken bij de processtukken te weigeren alsmede kennisneming van de stukken te weigeren.

NTFR 2023/2014 - Kamervragen over anbi-status moskee

Aflevering 47, gepubliceerd op 21-11-2023 geschreven door mr. A.A. Fase
Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op Kamervragen over de anbi-status van een moskee. De vragen zijn onder meer gesteld over de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 8 augustus 2023 inzake het onterecht intrekken van de anbi-status van een moskee.

NTFR 2023/2015 - Nota naar aanleiding van het verslag Eerste Kamer Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Aflevering 47, gepubliceerd op 21-11-2023 geschreven door prof. dr. M.F. de Wilde
Op 17 november 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) aan de Eerste Kamer aangeboden (Kamerstukken I 2023/24, 36369, C). De staatssecretaris beantwoordt de vragen van de diverse fracties (BBB, GroenLinks-PvdA, de VVD, het CDA, D66 en JA21) in het verslag van de Eerste Kamercommissie voor Financiën, vastgesteld op 16 november 2023 (Kamerstukken I 2023/24, 36369, B).