Home

Rechtbank Noord-Holland, 06-10-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:9509, HAA 20/408

Rechtbank Noord-Holland, 06-10-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:9509, HAA 20/408

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
6 oktober 2022
Datum publicatie
18 november 2022
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:9509
Zaaknummer
HAA 20/408
Relevante informatie
Art. 8b Wet Vpb 1969, Art. 10a lid 1 aanhef en onderdeel c Wet Vpb 1969, Art. 15ad Wet Vpb 1969, Art. 49 VWEU, Art. 56 VWEU, Art. 63 VWEU

Inhoudsindicatie

Artikel 10a van de Wet Vpb beperkt de aftrek van rente die is betaald op een lening die is vertrekt ter financiering van een overname. Niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs.

Uitspraak

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA 20/408

uitspraak van de meervoudige kamer van 6 oktober 2022 in de zaak tussen

[eiseres] B.V., gevestigd te [plaats] , eiseres

(gemachtigde: mr. B. Niels),

en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Amsterdam, verweerder,

Inleiding

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiseres tegen de uitspraak op bezwaar van verweerder van 28 oktober 2019.

Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2015 een aanslag in de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) opgelegd naar een belastbaar bedrag van nihil. De nog te verrekenen verliezen na verrekening in het boekjaar zijn vastgesteld op € 976.902.

Verweerder heeft het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard. Verweerder heeft daarbij de aanslag gehandhaafd.

Verweerder heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend, verweerder met dagtekening 25 augustus 2022 en eiseres met dagtekening 29 augustus 2022. Van beide stukken is een kopie gemaakt die aan de andere partij is verstrekt.

De rechtbank heeft het beroep op 8 september 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: de gemachtigde van eiseres, alsmede mr. [kantoorgenoot 1] , mr. [kantoorgenoot 2] MSc en [kantoorgenoot 3] MSc, kantoorgenoten van de gemachtigde, en mr. [inspecteur 1] , [inspecteur 2] MSc, [inspecteur 3] , [inspecteur 4] , [inspecteur 5] en mr. [inspecteur 6] namens verweerder.

Feiten

1. Eiseres is opgericht op 21 november 2011 door [bedrijf] , een in het [land 1] gevestigde vennootschap, met als doel de overname van [bedrijf 1] B.V., [bedrijf 2] B.V., [bedrijf 3] B.V. en [bedrijf 4] B.V. (tezamen: [bedrijf 5] ) die tezamen een portfolio van 460 telecommunicatiemasten hielden.

Structurering van de overname

2.1. De overname van [bedrijf 5] heeft plaatsgevonden middels een juridische afsplitsing van [bedrijf 6] B.V. via ruisende inbreng aan vier nieuw op te richten vennootschappen: [bedrijf 1] B.V., [bedrijf 2] B.V., [bedrijf 3] B.V. en [bedrijf 4] B.V., waarbij [bedrijf 5] B.V. de splitsende vennootschap is en de vier nieuw op te richten vennootschappen de verkrijgende vennootschappen.

2.2. Op 22 november 2011 zijn twee koopovereenkomsten (Share Purchase Agreements) gesloten met [bedrijf 6] B.V. voor de aankoop van [bedrijf 1] B.V., [bedrijf 2] B.V., [bedrijf 3] B.V. en [bedrijf 4] B.V. voor een totaalbedrag van € 115.000.000.

De ene koopovereenkomst ziet op de aankoop van [bedrijf 1] B.V. en [bedrijf 2] B.V. voor een bedrag van € 78.300.000 en de andere koopovereenkomst ziet op de aankoop van [bedrijf 3] B.V. en [bedrijf 4] B.V. voor een bedrag van € 36.700.000.

2.3. De aktes van de juridische splitsing van [bedrijf 6] B.V. , tevens inhoudende oprichting van [bedrijf 1] B.V. en [bedrijf 2] B.V., zijn gedateerd op 7 december 2011. De juridische levering van de aandelen van deze vennootschappen aan eiseres heeft plaatsgevonden op 8 december 2011 waarna de vennootschappen, onder de namen [bedrijf 7] B.V. (voorheen [bedrijf 1] B.V.) en [bedrijf 8] B.V. (voorheen [bedrijf 2] B.V.), direct zijn gevoegd in de fiscale eenheid met eiseres als moedermaatschappij.

2.4. Op 9 december 2011 is door [bedrijf 6] een persbericht uitgevaardigd over de bereikte overeenkomst over de verkoop in twee trances van een deel van de Nederlandse telecommunicatiemasten aan een dochter van [bedrijf] .

2.5. De aktes van de juridische splitsing van [bedrijf 6] B.V. , tevens inhoudende oprichting van [bedrijf 3] B.V. en [bedrijf 4] B.V., zijn gedateerd op 30 januari 2012. De juridische levering van de aandelen van deze vennootschappen aan eiseres heeft plaatsgevonden op 31 januari 2012 waarna de vennootschappen, onder de namen [bedrijf 9] B.V. (voorheen [bedrijf 3] B.V.) en [bedrijf 10] B.V. (voorheen [bedrijf 4] B.V.), direct zijn gevoegd in de fiscale eenheid met eiseres als moedermaatschappij.

2.6. Op 2 februari 2012 is door [investeringsfonds] LLP een persbericht uitgevaardigd over de tot stand gekomen overname door [bedrijf] .

2.7. Op 26 april 2012 is [bedrijf 11] B.V. opgericht door eiseres en gevoegd in de fiscale eenheid met eiseres als moedermaatschappij.

2.8. Op 6 juni 2012 heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen [bedrijf 11] B.V., de verkrijgende vennootschap, en [bedrijf 7] B.V., [bedrijf 8] B.V., [bedrijf 9] B.V. en [bedrijf 10] B.V., de verdwijnende vennootschappen. De juridische fusie heeft plaatsgevonden binnen fiscale eenheid met eiseres als moedermaatschappij en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

[investeringfonds 1] LP

3.1. [investeringfonds 1] LP (hierna: [investeringfonds 1] LP ) is een private equity investeringsfonds dat is gevestigd op [land 2] . Investeerders brengen middelen in het fonds waarmee door [investeringfonds 1] LP investeringen en acquisities worden gedaan die eveneens door [investeringfonds 1] LP worden beheerd. [investeringfonds 1] LP is bij akte van 2 april 2007 opgericht als een [rechtspersoon] op grond van de [wet] van het [land 1] . De akte ( [akte] ) is laatstelijk gewijzigd op 24 november 2010 en bevat, voor zover van belang, de volgende bepalingen:

1. DEFINITIONS

1.1. In this Deed the following expressions shall have the following meanings:

(…)

Commitment” means,

(a) In respect of each Limited Partner which is not a Designated Limited Partner, the aggregate of the Capital Contribution and the Loan advanced or agreed to be advanced by such Limited Partner (whether or not such Loan has been repaid to such Limited Partner in whole or in part pursuant to clause 8.5) and adjusted pursuant to clause 4.8(b) but excluding any amounts paid pursuant to clause 3.5(f);

(b) In respect of each Designated Limited Partner, the aggregate of the Capital Contribution and the Further Contribution advanced or agreed to be advanced by such Limited Partner in whole or in part pursuant to clause 8.5) and adjusted pursuant to clause 4.8(b) but excluding any amounts paid pursuant to clause 3.5(f) ; and

(c) Any Founder Partner’s existing entitlement to Carried Interest which is represented by a Special Limited Partner Interest pursuant to the provisions of clause 10.4(i);

(…)

General Partner” means [investeringsfonds] LLP in its capacity as general partner of the Partnership or any successor thereto;

(…)

Limited Partner” means each person whose Application has been accepted by the General Partner as more particularly named in Schedule 1 including any Additional Limited Partner or Substitute Limited Partner, in each case for so long as they do not cease to be a limited partner in accordance with the terms of this Deed and any Designated Limited Partner, but shall not include the General Partner;

(…)

(…)

2.2

Liability of Partners

In the event that the Partnership is unable to meet its debts, liabilities or obligations, the liability of the Founder Partner and each Limited Partner will be limited to the amount of its Capital Contributions plus:

(…)

2.4

Purpose

The purpose of the Partnership is to carry on the business of investing and, in particular but without limitation, to make investments (and to monitor the same) including, but not limited to, the acquisition, sale and disposal of equity or equity related instruments issued by predominantly unlisted companies or undertakings in Europe, and the making of loans (whether secured or unsecured) to such companies or undertakings, with the principal objective of generating Income and Capital Gains, but in each case subject to the investment policy guidelines and restrictions in clause 6. The Partnership may execute, deliver and perform all contracts and other undertakings (whether as agreements, deeds or otherwise) and engage in all activities and transactions as may, in the opinion of the General Partner, be necessary or advisable in order to carry out the foregoing purpose and objectives. The Partnership shall have power (either directly of indirectly through one or more special purpose corporate vehicles established by the Partnership) to, inter alia, borrow money and give guarantees, indemnities and undertakings pursuant to clause 5.3(f) of this Deed , and to enter into Short Term Investments.

(…)

7.1

Determining Amounts of Income, Capital and Losses to be Allocated

For the purpose of determining the amount of Income, Capital and Losses which shall be allocated between the Limited Partners, the General Partner and the Founder Partner, the following provisions shall apply:

(a) After the payment of, or making appropriate provisions (if any) for, fees, costs and expenses referred to in clause 5.5, or the payment of, or making appropriate provision (if any) for, liabilities howsoever arising, all Income and Capital (except for amounts of a Capital nature that are used to fund a distribution to the General Partner in respect of its entitlement to the General Partner’s Share) shall be allocated as follows:

(i) firstly, to the General Partner in respect of amounts allocable, not yet allocated to it in relation to the Generals Partner’s Share pursuant to clause 7.3;

(ii) secondly, to the Limited Partners pro rata to their respective Commitments until they have been allocated in aggregate an amount equal to their drawn down Commitments;

(iii) thirdly, to the Limited Partners pro rata to their respective Commitments in respect of an amount representing a return at the rate of 8% per annum compounded annually and calculated on a daily basis on the amount by which drawn down Commitments (other than Commitments drawn down which are to be repaid to Limited Partners pursuant to clause 3.6(c)) exceed amounts already allocated to Limited Partners to this clause 7.1(a), such amount to start accruing from the date of drawdown of such Commitments;

( [bedrijf 10] ) fourthly, to the Founder Partner and the Limited Partners in the ratio of 50% to the Founder Partner and 50% to the Limited Partners pro rata to their respective Commitments until the Founder Partners has been allocated pursuant to this clause 7.1(a)( [bedrijf 10] ) a sum equal to 20% of the aggregate of allocations made to itself and the Limited Partners under this clause 7.1(a)( [bedrijf 10] ) and to Limited Partners under clause 7.1(a)(iii); and

(v) fifthly, to the Partners in proportion to their respective Capital Contribution.”

3.2.

Uit de akte (onderdelen 3.1 en 3.3) volgt verder dat de General Partner geen middelen hoeft in te brengen in [investeringfonds 1] LP en dat de Limited Partners, de investeerders, wel middelen moeten inbrengen. Uit de onderdelen 4.1 en 4.3 van de akte volgt dat de General Partner niet verplicht is om een “Loan Commitment” te verstrekken aan [investeringfonds 1] LP en de Limited Partners, de investeerders, dat wel moeten doen. Onderdeel 4.4 van de akte bepaalt dat de “Loan Commitments” renteloos zijn, dat ze niet vrij opeisbaar zijn en dat de terugbetaling geschiedt met inachtneming van de onderdelen 7 en 8 van de akte.

3.3.

De commitments van de Limited Partners bestaan voor 0,01% uit Capital Commitments en voor 99,99% uit Loan Commitments.

3.4.

Het General Partner Report zoals dat is opgenomen bij de jaarrekening van 2015 omschrijft de doelstelling van [investeringfonds 1] LP als volgt:

“The principal activity of the Partnership is to seek to generate significant returns for its Limited Partners through equity and equity-related investments in infrastructure assets.”

3.5.

Het General Partner Report vermeldt verder:

“The Limited Partners’ contribution comprise capital contributions and interest-free loans. Limited Partner loans are to be repaid from capital and income proceeds arising from the Partnership’s underlying investments before any profit distribution or repayment of capital contributions.”

De financiering van de overname

4.1.

In verband met de overname is door [investeringsfonds] LLP in november 2011 een ‘capital call’ gedaan waarmee een bedrag van € 127.000.000 bijeen is gebracht.

4.2.

Vervolgens is middels een ‘Profit Participating Loan’ (hierna: PPL) geld geleend aan de in [land 3] gevestigde vennootschap [vennootschap] (hierna: [vennootschap] ), een 100% dochtervennootschap van [investeringfonds 1] LP . Uit de PPL is voor de onderhavige overname een bedrag van € 85.400.000 opgenomen. Hiervoor is op 25 juni 2007 een facility agreement gesloten. Dat het in [investeringfonds 1] LP bijeengebrachte vermogen is geïnvesteerd in [vennootschap] , blijkt ook uit het General Partner Report, waarin staat vermeld:

“The Partnership had invested the drawn Commitments in a [bedrijf 15] named [vennootschap] . This company has in turn invested, through a chain of other holding companies, in six investee companies: (…) and [bedrijf] (…).”

In onderdeel 6 van de jaarrekening van 2015 staat daarnaast het volgende vermeld:

“The Partnership had invested in share capital and by granting a profit participation loan (“PPL”) to its 100% held subsidiary entity, [vennootschap] . [vennootschap] has in turn invested indirectly via investment holding entities in the portfolio of investments as shown below. The investments and loans are carried at fair value which reflects the fair value of the underlying portfolio company investments adjusted for the fair values of all borrowings, cash and other net assets and liabilities of all investment holding entities. There had been no revenue in the current year (2014: € nil) passed up to the Partnership other than the PPL repayments.”

4.3.

[vennootschap] heeft op haar beurt middelen geleend aan haar 100% dochtervennootschap [vennootschap 2] . (hierna: [vennootschap 2] ), eveneens een in [land 3] gevestigde vennootschap (lening 5 en lening 6). Lening 5 is een rentedragende lening. De lening is afgesloten op 1 december 2011, heeft een looptijd van 6 jaar (uiterlijke aflossingsdatum 31 december 2017) en een maximale leencapaciteit van € 97.500.000 en is rentedragend. Het rentepercentage kan tussen [vennootschap] en [vennootschap 2] onderling afgesproken worden maar kan niet meer dan 10% op jaarbasis bedragen. Lening 6 is eveneens afgesloten op 1 december 2011. Deze lening is renteloos, heeft een looptijd van 50 jaar (uiterlijke aflossingsdatum 31 december 2061) en de maximale leencapaciteit is € 32.500.000. Uit de geconsolideerde jaarrekening van 2015 volgt dat [vennootschap 2] een 10% rentedragende schuld van € 60.053.824 (lening 5) en een renteloze schuld van € 17.546.458 (lening 6) heeft aan haar aandeelhouder [vennootschap] . Uit de geconsolideerde jaarrekening volgt daarnaast dat geen vennootschapsbelasting over het jaar 2015 is verschuldigd.

4.4.

[vennootschap 2] heeft middels twee leningen geld verstrekt aan haar 100% dochtervennootschap [bedrijf] (lening 3 en 4). Lening 3 is afgesloten op 1 december 2011, heeft een looptijd van 6 jaar (uiterlijke aflossingsdatum 31 december 2017), een maximale leencapaciteit van € 97.500.000 en is rentedragend. Het rentepercentage kan tussen [vennootschap 2] en [bedrijf] onderling afgesproken worden maar kan niet meer dan 10% op jaarbasis bedragen. Lening 4 is eveneens afgesloten op 1 december 2011. Deze lening is renteloos, heeft een looptijd van 50 jaar (uiterlijke aflossingsdatum 31 december 2061) en de maximale leencapaciteit is € 32.500.000. Voor beide leningen geldt dat de terugbetalingsverplichting de uitstaande hoofdsom bevat en voor lening 3 daarbij ook de verschuldigde onbetaalde rente. Volledige of vervroegde aflossing is mogelijk, zonder bijkomende verplichtingen. In totaal is een bedrag van € 85.453.000 op deze leningen opgenomen (€ 64.074.750 op lening 3 en € 21.378.250 op lening 4).

4.5.

Uiteindelijk zijn door [bedrijf] twee leningen verstrekt aan eiseres voor een totaalbedrag van € 85.433.000 (lening 1 en lening 2), zie hierna onder 5.1 tot en met 5.5.

4.6.

Tot slot is voor de financiering van de overname op 31 januari 2012 een banklening aangetrokken van € 43.400.000. De lening heeft een looptijd van 6 jaar en het overeengekomen rentepercentage is Euribor plus 2%. Deze bankschuld bedraagt in 2015 € 36.361.325.

Leningen verstrekt door [bedrijf]

5.1.

De maximale capaciteit van de door [bedrijf] verstrekte leningen aan eiseres bedraagt in totaal € 103.000.000 (lening 1: € 52.000.000 en lening 2: € 78.000.000), waarvan eiseres in totaal € 85.433.000 (lening 1: € 35.433.000 en lening 2: € 50.000.000) heeft opgenomen.

5.2.

De leningsovereenkomst betreffende lening 1 is van 7 december 2011 en daarin is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

BETWEEN:

1. [bedrijf], a limited liability company incorporated in [land 4] and [land 5] with number (…) and whose registered offices is at (…), [land 1] (the “Lender”); and

2. [eiseres] B.V., a private company with limited liability incorporated and existing under Dutch law and having its official set in [plaats] , [land 6] (…) (the “Borrower”)

RECITAL

The Lender is willing to provide loan facilities to the Borrower on and subject to the terms and conditions of this Agreement.

AGREED TERMS

1 INTERPRETATION

1.1.

The definitions and rules of interpretation in this Clause 1 apply in this Agreement.

(…)

Facility Limit means €52,000,000 (or the equivalent amount in any other currency);

Interest Payment Date means 31 December in each year;

Interest Rate 10% per annum;

Loan means a loan (as from time to time reduced by repayment of prepayment) made or to be made under this Agreement by the Lender to the Borrower;

Euro means the lawful currency of the European Union; and

Repayment Date as determined in accordance with Clause 5.1 (Repayment and Prepayment).

(…)

2 THE FACILITY

The Lender has agreed to make the Loan available to the Borrower upon the terms and conditions set out in this Agreement.

3 DRAWING

The Borrower may request Loans up to the Facility Limit by delivering a completed Drawdown Notice for each individual Loan to the Lender (unless otherwise agreed between the parties).

4 INTEREST

5 REPAYMENT AND PREPAYMENT

6 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

8 TERM AND TERMINATION

10 EFFECTIVE DATE