Aflevering 43

Gepubliceerd op 24 oktober 2023

NTFR 2023/1817 - Wijziging besluit over inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Aflevering 43, gepubliceerd op 24-10-2023
De staatssecretaris van Financiën heeft een wijziging gepubliceerd op het beleidsbesluit over inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De belangrijkste wijziging is een nieuwe goedkeuring waardoor schenkbelasting in mindering kan worden gebracht op de box 3-grondslag als een (voorlopige) aanslag schenkbelasting niet tijdig is opgelegd.

NTFR 2023/1822 - Verstrekking onzakelijke lening vormt geen schenking onder opschortende voorwaarde

ECLI:NL:PHR:2023:733, datum uitspraak 25-08-2023, publicatiedatum 15-09-2023
Aflevering 43, gepubliceerd op 24-10-2023 met annotatie van mr. D. van Beelen
Een bv van de vader van belanghebbende (100%-aandeelhouder) heeft in 2007 en 2008 leningen verstrekt aan een vennootschap waarvan belanghebbende de (indirect) aandeelhouder is. In een vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat het gaat om onzakelijke leningen in de zin van de onzakelijkeleningjurisprudentie. De inspecteur heeft aanslagen schenkbelasting 2007 en 2014 aan belanghebbende opgelegd.

NTFR 2023/1824 - Verschil in btw-tarief koude zuiveldrank en warm bereide zuiveldrank lijkt geoorloofd (YD)

ECLI:EU:C:2023:739, datum uitspraak 05-10-2023,
Aflevering 43, gepubliceerd op 24-10-2023 met annotatie van mr. P.F. Zijlstra
YD exploiteert een keten van cafés in Wroclaw en verkoopt onder andere een drank genaamd ‘Classic Hot Chocolate’. Het betreft een warme chocolademelk bereid op basis van melk en chocoladesaus. Deze restaurantdienst is volgens de Poolse wet belast tegen 8%. Daarentegen wordt een btw-tarief van 5% toegepast op de levering van koude zuiveldranken in de detailhandel (winkel). De verwijzende rechter vraagt zich af of de BTW-richtlijn en het neutraliteitsbeginsel zich verzetten tegen een nationale regeling op grond waarvan levensmiddelen die hetzelfde hoofdingrediënt bevatten en voorzien in dezelfde behoefte van de gemiddelde consument, zijn onderworpen aan verschillende tarieven naargelang zij in een winkel worden verkocht dan wel op verzoek van een klant bereid en warm worden opgediend voor onmiddellijke consumptie.

NTFR 2023/1825 - Gratis levering tablet of smartphone bij nieuw abonnement niet belast (Deco Proteste – Editores)

ECLI:EU:C:2023:731, datum uitspraak 05-10-2023,
Aflevering 43, gepubliceerd op 24-10-2023 met annotatie van prof. mr. dr. J.B.O. Bijl
Deco Proteste – Editores is een Portugese uitgever van tijdschriften en ander informatiemateriaal over consumentenbescherming. Deze producten zijn uitsluitend met een abonnement verkrijgbaar. Bij promotiecampagnes geeft zij klanten die een abonnement afsluiten een tablet of smartphone als welkomstgeschenk. Het welkomstgeschenk wordt vervolgens per post aan de klant toegezonden na de eerste maandelijkse betaling van het abonnement. De verwijzende rechter vraagt zich allereerst af of de levering van het welkomstgeschenk moet worden beschouwd als een levering om niet, als onderdeel van een enkele handeling onder bezwarende titel of als bijkomende prestatie bij de levering van het tijdschrift onder bezwarende titel. Voor het geval geoordeeld wordt dat sprake is van een levering om niet, legt deze rechter nog diverse andere vragen voor aan het HvJ die in essentie gaan over de verenigbaarheid met de BTW-richtlijn van de Portugese regeling dat sprake is van een geschenk van geringe waarde als de waarde van de goederen minder bedraagt dan 5.000ste deel van de omzet van de belastingplichtige.

NTFR 2023/1838 - OESO publiceert multilateraal instrument subject to tax rule (Pijler 2)

Aflevering 43, gepubliceerd op 24-10-2023 geschreven door prof. dr. M.F. de Wilde
Op 3 oktober 2023 publiceerde de OESO de Multilateral Convention to Facilitate the Implementation of the Pillar Two Subject to Tax Rule (STTR MLI). De verdragstekst is op 15 september 2023 aangenomen door het OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF). De verdragstekst is vergezeld van een Explanatory Statement, een samenvatting getiteld ‘At a Glance: the Multilateral Instrument on the Subject to Tax Rule’ en een Veelgesteldevragendocument getiteld ‘Frequently asked questions on the Pillar Two STTR’. Het STTR MLI is op 2 oktober 2023 opengesteld voor ondertekening.