Aflevering 10

Gepubliceerd op 7 maart 2023

NTFR 2023/362 - ‘Daar in de Pijler Twee veilige haven...’

Aflevering 10, gepubliceerd op 07-03-2023 geschreven door dr. G.F. Boulogne
Op 22 december 2022 is de definitieve tekst gepubliceerd van de richtlijn tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Europese Unie, kort gezegd: de Pijler Twee-richtlijn.1 Op grond van deze richtlijn zullen groepen met een jaarlijkse omzet van € 750 miljoen of meer moeten berekenen of het effectieve winstbelastingtarief in de jurisdicties waarin zij actief zijn onder de 15% ligt. Is dat het geval, dan zal een bijheffing moeten worden betaald. Deze ‘GloBE-regels’ om het effectieve belastingtarief te berekenen zijn notoir ingewikkeld. Ter verzachting van de administratieve lasten is op 20 december 2022 door het OECD/G20 Inclusive Framework2 een implementation package uitgebracht, met daarin onder meer een Guidance on Safe Harbours and Penalty Relief (hierna: veiligehavenregeling).3 In deze bijdrage bespreek ik deze regeling, die ook in de Europese Unie doorwerkt.4 Ik stel vast dat zij welkome, tijdelijke verlichting biedt van ingewikkeld GloBE-rekenwerk. Helaas is de regeling minder eenvoudig dan gepretendeerd en zijn enkele kansen op échte versimpeling gemist.

NTFR 2023/366 - Opvang vluchtelingen uit Oekraïne en de aangifte IB

Aflevering 10, gepubliceerd op 07-03-2023
De Belastingdienst meldt dat het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne die ook staan ingeschreven op het woonadres gevolgen kan hebben voor de aangifte IB. Het kabinet wil dat gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne hebben opgevangen, fiscaal geen nadelige gevolgen ondervinden voor de aanslag IB.

NTFR 2023/369 - Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen

Aflevering 10, gepubliceerd op 07-03-2023 geschreven door drs. F.W.G. Kam
Het Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen verduidelijkt voor een specifieke casuspositie de toepassing van art. 4 lid 9 Wet DB alsmede art. 2.1 lid 1 onderdeel e, gelezen in samenhang met lid 4 onderdeel a Wet Bb in lijn met de uitleg van de hybride-entiteitenbepaling in (art. 24 lid 4 van) het Belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika (of daarmee inhoudelijk overeenkomende verdragsbepalingen). Het besluit van 19 maart 1997, IFZ/204M heeft zijn belang verloren en wordt via dit besluit ingetrokken.

NTFR 2023/370 - Verzamelbesluit dividendbelasting aangepast

Aflevering 10, gepubliceerd op 07-03-2023 geschreven door drs. F.W.G. Kam
Het Verzamelbesluit dividendbelasting is aangepast in verband met gevormd beleid bij de inkoop van aandelen door beursvennootschappen, verruiming van de inkoop bij beleggingsinstellingen en het recht op teruggaaf of verrekening bij brutering.