Aflevering 13

Gepubliceerd op 26 maart 2024

NTFR 2024/547 - Btw: voorstel voor herziening aan herziening toe?

Aflevering 13, gepubliceerd op 26-03-2024 geschreven door prof. mr. dr. R.A. Wolf
Onlangs werd vastgoed-Nederland verrast met een voorstel voor het introduceren van een btw-herziening op diensten aan onroerende zaken. Het voorstel wordt nog onderworpen aan een internetconsultatie1 en wellicht volgt dan nog een aanpassing of een heroverweging. Zelf zou ik voor de laatste optie kiezen. Voor btw-fijnproevers wordt een vermeende onevenwichtigheid wellicht opgelost, voor de woningmarkt volgt meer administratie en uiteindelijk minder geld voor woningverhuur. Wat mij betreft een ‘verbetering’ waar niemand op zit te wachten.

NTFR 2024/554 - Wijziging besluit over giften en anbi’s

Aflevering 13, gepubliceerd op 26-03-2024
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met wijzigingen en een verduidelijking van het besluit inzake de giftenregeling en het aanmerken als algemeen nut beogende instelling. Het gaat in totaal om een verduidelijking, een tweetal wijzigingen en het vervallen van drie onderdelen. Met de overige aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

NTFR 2024/557 - ‘Vele winstjes hier en daar’

Aflevering 13, gepubliceerd op 26-03-2024 geschreven door mr. S.J.P. Ubachs
Nederland heft vennootschapsbelasting over de winst die volgens het arm’s length-beginsel aan Nederland toerekenbaar is. Staatssecretaris Van Rij beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Hoe Netflix zijn recordwinst laat belasten: in vele ‘‘winstjes’’ hier en daar’.

NTFR 2024/584 - Kabinetsreactie artikel ‘Belastingdienst blijft wet overtreden met mogelijk discriminerende fraude-algoritmen’

Aflevering 13, gepubliceerd op 26-03-2024
Het kabinet werkt aan een algoritmekader dat een overzicht biedt van normen voor de inzet van data, algoritmes en AI-toepassingen door de overheid. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in antwoord op het verzoek om een kabinetsreactie op het artikel ‘Belastingdienst blijf wet overtreden met mogelijk discriminerende fraude-algoritmen’.

NTFR 2024/585 - Fiscaliteit en Belastingdienst

Aflevering 13, gepubliceerd op 26-03-2024
De staatssecretaris van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt over de opstelling, verwerking, toepassing en buiten werking stelling van de FSV-lijst/RAM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

NTFR 2024/591 - Frauderisico bij brievenbus-bv’s

Aflevering 13, gepubliceerd op 26-03-2024
Volgens staatssecretaris Van Rij telt Nederland niet een hoog aantal ‘rode vlaggen’ als indicatie voor verdachte praktijken bij bedrijfsregistraties in vergelijking met andere landen. Dit antwoordt de staatssecretaris op Kamervragen over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s: In Muiden 403 bedrijven op één adres’.

NTFR 2024/593 - Handleiding gepubliceerd over voorkoming van dubbele belasting bij artiesten en sporters in de Vpb

Aflevering 13, gepubliceerd op 26-03-2024 geschreven door dr. D. Molenaar
De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft een handleiding opgesteld als hulpmiddel bij de voorkoming van dubbele belasting ter zake van inkomsten van sporters en artiesten in de vennootschapsbelasting. Deze handleiding is gedeeld met medewerkers van de Belastingdienst en omvat het beleid en de jurisprudentie tot 1 december 2023.