Aflevering 8

Gepubliceerd op 21 februari 2023

NTFR 2023/292 - Informatiebrief aan niet-bezwaarmakers box 3

Aflevering 8, gepubliceerd op 21-02-2023
Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt ontvangen de komende periode een informatiebrief van de Belastingdienst.

NTFR 2023/298 - Verhuur gastenkamers low-care hospice is geen vrijgestelde verhuur, zodat vooraftrek verbouwingskosten geoorloofd is

ECLI:NL:RBDHA:2022:6762, datum uitspraak 30-06-2022, publicatiedatum 01-02-2023
Aflevering 8, gepubliceerd op 21-02-2023 met annotatie van mr. A.J. Blank
medische verzorging of ziekenhuisverpleging; hoofddienst; bijkomende dienst; verzoeken om teruggaaf; vrijstelling; vrijgestelde prestatie; pensionbedrijf; modale consument; Card Protection Plan; samenstel van handelingen; tijdelijke verhuur; vrijwilligers

NTFR 2023/304 - NOB-reactie inkomstenplafond voor elektriciteitsproducenten

Aflevering 8, gepubliceerd op 21-02-2023
Het inkomstenplafond voor elektriciteitsproducenten, de zogeheten Inframarginale heffing, introduceert een heffing op marktinkomsten boven een vrijgesteld bedrag. Deze nieuwe belastingwet introduceert vooralsnog een eenmalige heffing over de periode van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023. De heffingsperiode kan evenwel worden verlengd.

NTFR 2023/321 - OESO/G20 Inclusive Framework publiceert Implementatieraamwerk Pijler 2 (Pillar Two)

Aflevering 8, gepubliceerd op 21-02-2023 geschreven door prof. dr. M.F. de Wilde
Op 2 februari 2023 publiceerde het OECD/G20 Inclusive Framework (IF) technische richtsnoeren voor overheden om hen bij te staan bij de implementatie van de voorziene wereldwijde invoering van een 15%-minimumwinstbelastingniveau voor grote multinationals (Pijler 2, Pillar Two). Deze Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules moet een internationaal gecoördineerde regeltoepassing borgen en het internationale bedrijfsleven houvast en rechtszekerheid bieden in de aanloop naar de inwerkingtreding van de maatregelen in 2024. Op 20 december 2022 publiceerde het OESO-secretariaat het door het IF op 15 december 2022 politiek onderschreven document Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two) met daarin de langverwachte veiligehavenregels die de complianceproblematiek die Pijler 2 voor bedrijven en belastingautoriteiten creëert beheersbaar moet gaan houden. Dezelfde dag lanceerde het OESO-secretariaat de consultatiedocumenten Pillar Two – GloBE Information Return en Tax Certainty for the GloBE Rules in het kader van een daartoe lopende consultatie tot 3 februari 2023.