Aflevering 25, 24 juni 2021

Gepubliceerd op 24 juni 2021

Filter
Belastingdiensten krijgen wereldwijd veel aandacht, waarbij fiscale ergernissen meestal domineren. Het lijkt wel dat een wereld waarin geen belastingdiensten meer zouden bestaan, voor menigeen een ideaalbeeld is.

NTFR 2021/1948 - Fraudesignaleringsvoorziening

Geschreven door mr. J.D. Schouten
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, Kamervragen van de leden Azarkan (Denk) en Nijboer (PvdA) over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV).

NTFR 2021/1950 - Fraudeaanpak Belastingdienst

Geschreven door mr. J.D. Schouten
De brief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 17 juni 2021 is een vervolg op het notaoverleg met de vaste commissie voor Financiën van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en het gebruik van een tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
De staatssecretarissen van Financiën hebben de derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze heeft niet alleen betrekking op de laatste vier maanden van het jaar, maar blikt ook terug op de uitvoering van het Jaarplan 2020 over het gehele j...
De vragen en antwoorden overbruggingslijfrenten (onderdeel A), tijdelijke oudedagslijfrente (onderdeel B), afkoop kleine lijfrenten (onderdeel C) en de lijfrenterekening en het lijfrentebeleggingsrecht (onderdeel D) die op de website van de Belastingdienst staan zijn geactualiseerd.
De Belastingdienst heeft in het kader van een WOB-verzoek het Handboek administratief proces VPB openbaar gemaakt. Het handboek bevat informatie over de aangifteverwerking, de voorlopige en definitieve aanslagverwerking, navorderingsaanslagen en de fiscale eenheid.
Deze brief is een vervolg op de brief van 19 februari 2021 van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, waarin hij de Kamer had geïnformeerd over het project vervolgingskosten en de inzichten en verwachtingen op de herstelacties van ten onrechte niet verminderde vervolging...