CASSATIEOVERZICHT

CASSATIEOVERZICHT

Redactie
Bijgewerkt tot 25 november 2022

Bijgewerkt tot de opgave van de Hoge Raad tot en met 25 november 2022.

NTFR

Instantie

Rolnummer

Datum

Titel

Hoge Raad

NTFR 2022/3592

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00131 en
21/00132

20-9-2022

Lagere vergrijpboete in verband met niet melden rechtsbijstandsrecht; btw-fraude

22/04034

NTFR 2022/3447

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00702

13-9-2022

Geen schadevergoeding omdat WOZ-beschikkingen onherroepelijk vaststaan en onrechtmatigheid pas later is erkend

22/03769

NTFR 2022/3303

Gerechtshof Den Haag

21/00725

16-8-2022

Wettelijke rente over te late terugbetaling dwangbevelkosten moet worden berekend vanaf de datum waarop de kosten zijn betaald

22/03704

NTFR 2022/3325

Hoge Raad der Nederlanden

21/04162

16-9-2022

Uitkeringen niet aan te merken als vrijgestelde vergoeding voor door beroepsziekte geleden letselschade (art. 80a Wet RO)

22/03447

NTFR 2022/3001

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01096 en
20/01098

12-7-2022

Onzakelijke lening is schenking die is belast in jaar van verstrekken lening

22/03579

NTFR 2022/3222

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00767 en
21/00768

16-8-2022

Geen fraus legis omdat belastingbesparing niet strijdig is met doel en strekking van de fiscale eenheidsregeling

22/03529

NTFR 2022/3081

Hoge Raad der Nederlanden

20/04242

15-7-2022

In 2015 opgekomen administratiekosten van in 2011 gestaakte onderneming zijn geen nagekomen bedrijfslasten (art. 81.1 Wet RO)

22/03414

NTFR 2022/3224

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

18/8616

25-7-2022

Valuta van activa en passiva rechtvaardigen op zich geen samenhangende waardering

22/03307

NTFR 2022/3237

Gerechtshof Den Haag

21/01130

27-7-2022

BIZ-heffing niet in strijd met vrije verkeersrechten en het recht op ongestoord genot van eigendom

22/03263

NTFR 2022/3039

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00559 en
20/00560

19-7-2022

Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor Zwitsers loon van op pijpenleggend schip werkzaam persoon

22/03245

NTFR 2022/3001

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01096 en
20/01098

1-1-2022

Onzakelijke lening is schenking die is belast in jaar van verstrekken lening

22/03231

NTFR 2022/3052

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00473

19-7-2022

Verrekening voorlopige teruggaaf met toeslagbeschikking tast rechtmatigheid van definitieve aanslag niet aan

22/03221

NTFR 2022/3038

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00561

19-7-2022

Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor Zwitsers loon van op pijpenleggend schip werkzaam persoon

22/03208

NTFR 2022/3041

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00829 t/m
21/00831

19-7-2022

Termijnoverschrijding; beoordeling van afwijzing ambtshalve vermindering leidt niet tot aftrek scholingsuitgaven ICT’er

22/03190

NTFR 2022/3069

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/01520

19-7-2022

Schending goede procesorde door toezending op de zaak betrekking hebbende stukken kort zitting rechtbank

22/03184

NTFR 2022/2952

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

20/9832 en
20/9834

15-7-2022

Niet geloofwaardig dat uitspraak op bezwaar pas vlak voor einde beroepstermijn is ontvangen

22/03182

NTFR 2022/3001

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01096 en
20/01098

12-7-2022

Onzakelijke lening is schenking die is belast in jaar van verstrekken lening

22/03175

NTFR 2022/3091

Gerechtshof Amsterdam

21/00548

19-7-2022

Geen proceskostenvergoeding nu de naheffingsaanslag parkeerbelasting ‘uit coulance’ is vernietigd

22/03174

NTFR 2022/3065

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00126

19-7-2022

Verschuldigde BPM is door rechtbank niet te hoog vastgesteld

22/03124

NTFR 2022/2930

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00677

5-7-2022

Geïndividualiseerde inkomstenbelasting niet in strijd met verdragsbepalingen

22/03088

NTFR 2022/2933

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00676

5-7-2022

Geïndividualiseerde inkomstenbelasting niet in strijd met verdragsbepalingen

22/03087

NTFR 2022/2908

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00820

5-7-2022

Hof vernietigt naheffingsaanslag loonheffingen met betrekking tot onjuiste teruggaaf

22/03075

NTFR 2022/2731

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00615

28-6-2022

KOR niet van toepassing omdat is gekozen voor belaste verhuur

22/03070

NTFR 2022/3086

Gerechtshof Amsterdam

21/00269 en
21/00270

21-6-2022

Geen bezwaar mogelijk tegen een WOZ-informatieverzoek

22/03066

NTFR 2022/3050

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00566

29-6-2022

Kantoorunit is niet zelfstandig bruikbaar omdat sanitair en pantry ontbreken

22/03054

NTFR 2022/2819

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00702 en
20/00703

29-6-2022

Middelpunt van levensbelangen lag voor belanghebbende in Nederland

22/03049

NTFR 2022/2795

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00461 en
21/00462

28-6-2022

Hof oordeelt over bekendmaking aanslag, tijdigheid aangifte/bezwaarschrift en verzuimboete

22/03048

NTFR 2022/2932

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00430 t/m
21/00436

6-7-2022

Ongebruikelijke terbeschikkingstelling ten aanzien van bedrijfsgebouw

22/03023

NTFR 2022/3047

Rechtbank Noord-Holland

21/6095

20-6-2022

Onvoldoende belang bij verzet, dus ongegrond verzet

22/02987

NTFR 2022/2936

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00532 t/m 21/00547

6-7-2022

Afdoening diverse formele grieven in BPM-zaak

22/02985

NTFR 2022/2935

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01087 t/m
21/01092

6-7-2022

Afdoening diverse formele grieven in BPM-zaak

22/02984

NTFR 2022/3096

Gerechtshof Amsterdam

21/01628

14-6-2022

Geen toezendplicht stukken in de bezwaarfase

22/02980

NTFR 2022/3095

Gerechtshof Amsterdam

21/01629

14-6-2022

Geen toezendplicht voor stukken in de bezwaarfase

22/02979

NTFR 2022/3075

Gerechtshof Amsterdam

21/01711

9-6-2022

Rijnvarende heeft geen recht op PVV-vrijstelling zolang de A1-verklaring niet is ingetrokken

22/02976

NTFR 2022/2822

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00727

22-6-2022

Heffingsambtenaar heeft WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld

22/02894

NTFR 2022/2929

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00572 t/m
21/00580

12-7-2022

Inkomsten entertainer vormen geen winst uit onderneming, maar loon uit dienstbetrekking

22/02873

NTFR 2022/2728

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00009

21-6-2022

Cursussen van HOVO-instelling zijn vrijgesteld op grond van de voordrachtenvrijstelling

22/02807

NTFR 2022/2725

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00674 en
20/00675

8-6-2022

In Frankrijk woonachtige Nederlander heeft recht op aftrek financieringskosten eigen woning

22/02696

NTFR 2022/2622

Gerechtshof Amsterdam

20/00439

2-6-2022

Geen inhoudingsvrijstelling voor Belgische houdstermaatschappij

22/02695

NTFR 2022/2901

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01158

22-6-2022

Proceskostenveroordeling inspecteur wegens bewust zeer laat indienen van stukken

22/02683

NTFR 2022/2899

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00624 t/m
21/00626

22-6-2022

Berekening belastingrente over teruggaaf BPM

22/02681

NTFR 2022/2588

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00080

14-6-2022

Aandeel reservefonds VvE behoort tot rendementsgrondslag box 3

22/02655

NTFR 2022/2754

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00590

1-6-2022

WOB-verzoek kan niet als hogerberoepsgrond worden gedaan

22/02634

NTFR 2022/2758

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00594 t/m
21/00596 en
21/00599

1-6-2022

Inspecteur beschikt over het voor navordering vereiste nieuwe feit

22/02632

NTFR 2022/2341

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00380 en
21/00381

31-5-2022

Belastingrenteregeling niet in strijd met discriminatieverbod

22/02625

NTFR 2022/2743

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01227

15-6-2022

Afdoening diverse formele grieven in BPM-zaak

22/02622

NTFR 2022/2747

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01226

15-6-2022

Afdoening diverse formele grieven in BPM-zaak

22/02620

NTFR 2022/2704

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01060

8-6-2022

Afdoening diverse formele grieven in BPM-zaak

22/02604

NTFR 2022/2700

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01211 t/m
21/01220

8-6-2022

Afdoening diverse formele grieven in BPM-zaak

22/02600

NTFR 2022/2703

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01100

8-6-2022

Op mededeling verrekening vermeld bedrag aan invorderingsrente is als beschikking aan te merken

22/02599

NTFR 2022/2698

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01099

8-6-2022

Tegen besluiten over verrekening staat geen beroep bij de belastingrechter open

22/02597

NTFR 2022/2705

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00459,
21/00461,
21/00464,
21/00465,
1/00467 t/m
21/00470 en
21/00749 t/m
21/00752

8-6-2022

Valse stukken en ongeloofwaardige verklaringen leiden tot ongegrond hoger beroep

22/02593

NTFR 2021/3470

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00937

31-5-2022

Beperkte kennisneming advies kennisgroep Belastingdienst deels gerechtvaardigd

22/02579

NTFR 2022/2343

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01393

31-5-2022

Muzikale activiteiten vormen één prestatie waarop het algemene tarief van toepassing is

22/02574

NTFR 2022/2452

Gerechtshof Amsterdam

21/00372

24-5-2022

Inspecteur maakt Chinese oorsprong zonnepanelen aannemelijk

22/02563

NTFR 2022/2725

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00674 en
20/00675

9-10-2020

In Frankrijk woonachtige Nederlander heeft recht op aftrek financieringskosten eigen woning

22/02549

NTFR 2022/2572

Gerechtshof Amsterdam

21/00256

24-5-2022

Voor een ingebrekestelling is het aandringen op het alsnog nemen van een beslissing vereist

22/02513

NTFR 2022/2597

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00397 t/m
21/00399

1-6-2022

Geen grensoverschrijdende situatie bij bijtelling privégebruik auto zodat art. 110 VWEU toepassing mist

22/02512

NTFR 2022/2524

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00526 en
21/00527

1-6-2022

Ingebrekestelling heeft onredelijk laat plaatsgevonden

22/02498

NTFR 2022/2449

Gerechtshof Amsterdam

21/00496

24-5-2022

Verzoek van belanghebbende om aanhouden behandeling bezwaar leidt tot lagere immateriële schadevergoeding

22/02495

NTFR 2022/2599

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00290 en
19/00291

1-6-2022

Aan belanghebbende is een juist bedrag aan MRB in rekening gebracht

22/02490

NTFR 2022/2429

Gerechtshof Den Haag

21/00683

25-5-2022

Door vrijwilliger van stichting opgevoerde gift kwam niet voor aftrek in aanmerking

22/02473

NTFR 2022/2529

Gerechtshof Den Haag

21/00684

25-5-2022

Geen verlaagd btw-tarief voor online sportplatform

22/02472

NTFR 2022/2643

Gerechtshof Amsterdam

21/00369

24-5-2022

Beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard wegens onvoldoende motivering

22/02471

NTFR 2022/2251

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00483

24-5-2022

Recht op loonkostenvoordeel blijft bestaan na overgang onderneming van eenmanszaak naar vof

22/02470

NTFR 2022/2627

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00238

25-5-2022

Ondanks dat voorlopige aanslag niet is verzonden blijft betalingsverplichting in stand

22/02436

NTFR 2022/2669

Gerechtshof Amsterdam

21/00162

17-5-2022

Levering van een bouwterrein an sich is niet voldoende voor overdracht van een algemeenheid van goederen

22/02412

NTFR 2022/2318

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01097 en
20/01110

24-5-2022

Waardestijging bij overgang bosgrond naar landbouwgrond is belast

22/02410

NTFR 2022/2833

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00464

31-5-2022

Vermogensetikettering: bij gedeeltelijke staking van onderneming is sprake van keuzevermogen

22/02390

NTFR 2022/2372

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00549 en
21/00429

18-5-2022

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor Schumacker-problematiek

22/02362

NTFR 2022/2392

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00228

18-5-2022

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor Schumacker-problematiek

22/02359

NTFR 2022/2668

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01113 en
20/01114

17-5-2022

Verkoop verhuurd pand is overgang algemeenheid van goederen

22/02351

NTFR 2022/2333

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01111

18-5-2022

Niet de bestuursrechter maar de civiele rechter is bevoegd te oordelen over beslagen en invorderingsperikelen

22/02349

NTFR 2022/2147

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00041

17-5-2022

Verkoop verhuurd appartementencomplex is overgang algemeenheid van goederen

22/02347

NTFR 2022/2249

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00235

11-5-2022

Inwoner van Bulgarije is belasting- en premieplichtig in Nederland

22/02345

NTFR 2022/2169

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/01027

17-5-2022

Kosten zijn niet aftrekbaar als nagekomen bedrijfslasten

22/02326

NTFR 2022/2176

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00383 en
21/00384

17-5-2022

Kosten zijn niet aftrekbaar als nagekomen bedrijfslasten

22/02325

NTFR 2022/2175

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00832 en
21/00833

17-5-2022

Hof biedt voor 2017 rechtsherstel door alleen het werkelijk behaalde rendement in de heffing te betrekken

22/02324

NTFR 2022/2173

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00254

17-5-2022

Maximale dwangsom wegens niet tijdig beslissen

22/02323

NTFR 2022/2172

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00253

17-5-2022

Hof vernietigt uitspraak op bezwaar omdat brief naast verzoek om ambtshalve vermindering ten onrechte mede als bezwaarschrift is aangemerkt

22/02322

NTFR 2022/2172

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00252

17-5-2022

Hof vernietigt uitspraak op bezwaar omdat brief naast verzoek om ambtshalve vermindering ten onrechte mede als bezwaarschrift is aangemerkt

22/02321

NTFR 2022/2331

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01245

18-5-2022

Hof verwerpt diverse formele grieven in BPM-zaak

22/02307

NTFR 2022/2282

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00723

18-5-2022

Hof verwerpt diverse formele grieven in BPM-zaak

22/02306

NTFR 2022/2280

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01244

18-5-2022

Unierecht niet van toepassing bij verzoek om teruggaaf BPM wegens export

22/02305

NTFR 2022/2330

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/01494 t/m
21/01497

18-5-2022

Unierecht niet van toepassing bij verzoek om teruggaaf BPM wegens export

22/02304

NTFR 2022/2241

Gerechtshof Den Haag

21/00600

10-5-2022

Hof verwerpt diverse formele grieven tegen aanslagen waterschapsbelasting

22/02249

NTFR 2022/2149

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00161

17-5-2022

Extra waardevermindering niet aannemelijk gemaakt

22/02239

NTFR 2022/2328

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00344

18-5-2022

Koerslijst Europese Audi Q5 kan niet worden gebruikt voor Amerikaanse Audi Q5

22/02238

NTFR 2022/2853

Rechtbank Gelderland

21/1402

13-5-2022

Bonussen uitgekeerd aan personeel van verkochte deelneming niet aftrekbaar

22/02219

NTFR 2022/2254

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00886

10-5-2022

Hof handhaaft de door de rechtbank verminderde waarde gaswinningslocatie Groningen

22/02213

NTFR 2022/2253

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00885

10-5-2022

Hof handhaaft door rechtbank verminderde waarde gaswinningslocatie Groningen

22/02212

NTFR 2022/2872

Gerechtshof Den Haag

21/00622,
21/00623,
1/00681 en
1/00682

4-5-2022

Aanslag berustte op een redelijke schatting

22/02166

NTFR 2022/2092

Gerechtshof Den Haag

21/00377

4-5-2022

Wet WOZ en OZB zijn niet in strijd met het recht op ongestoord eigendom, het verbod van discriminatie en het evenredigheidsbeginsel

22/02129

NTFR 2022/2488

Rechtbank Gelderland

21/5600

6-5-2022

Geen deelnemingsvrijstelling voor resultaten uit opties aflopende deelneming

22/02127

NTFR 2022/2554

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00795

4-5-2022

Recht op splitsingsvrijstelling omdat zakelijke overwegingen aan de ruziesplitsing ten grondslag liggen

22/02124

NTFR 2022/2339

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00344 en
21/00345

10-5-2022

Hoger beroep niet-ontvankelijk wegens gebrek aan procesbelang

22/02108

NTFR 2022/2466

Gerechtshof Amsterdam

21/00139 t/m
21/00141

21-4-2022

Te laat ingediend herzieningsverzoek niet-ontvankelijk verklaard

22/02078

NTFR 2022/1954

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00611 t/m
20/00615

19-4-2022

Vereiste aangifte niet gedaan; aanslagen zijn gebaseerd op een redelijke schatting

22/02005

NTFR 2022/2179

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00270 en
21/00271

26-4-2021

Geen woondelenvrijstelling voor psychiatrische instelling

22/02001

NTFR 2022/2370

Gerechtshof Den Haag

21/00603

4-5-2022

Aanslag berustte op een redelijke schatting

22/01990

NTFR 2022/2148

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00696 t/m
20/00702

14-12-2021

Terechte vergrijpboetes voor schoonmaakbedrijf wegens gebreken in loonadministratie

22/01989

NTFR 2022/2093

Gerechtshof ’s-Gravenhage

21/00363 t/m
21/00367

21-4-2022

Fractional sailing niet aangemerkt als geven van gelegenheid tot sportbeoefening

22/01928

NTFR 2022/2364

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00771 en
19/00779

13-4-2022

Hof vermindert Vpb-aanslag kunstmestconcern naar belastbaar bedrag van ruim € 95 miljoen

22/01902

NTFR 2022/2357

Gerechtshof ’s-Gravenhage

21/00383

19-4-2022

Activiteiten vormen een onderneming, aan ex-partner betaalde administratiekosten niet aftrekbaar

22/01900

NTFR 2022/1863

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00380

12-4-2022

Verzoek terugwerkende kracht sectorwijziging deels toegekend II

22/01898

NTFR 2022/1938

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00262 t/m
21/00264

19-4-2022

Interne reorganisatievrijstelling binnen een concern geldt niet voor natuurlijk persoon

22/01842

NTFR 2022/2438

Gerechtshof Amsterdam

21/00473

19-4-2022

Corona-uitbraak geen reden voor verschoonbare termijnoverschrijding beroep

22/01830

NTFR 2021/2558

Hoge Raad der Nederlanden

20/02510

6-8-2021

Onbeperkte navorderingstermijn in buitenlandsituaties is geoorloofd

22/01789

NTFR 2022/2377

Gerechtshof ’s-Gravenhage

21/01037 en
21/01038

5-4-2022

Correctie voorzieningen pensioen en stamrechtverplichtingen terecht berekend naar wettelijke rente

22/01773

NTFR 2022/1759

Gerechtshof Den Haag

21/00700

31-3-2022

Bij huiszoeking aangetroffen schaduwadministratie leidt terecht tot naheffing

22/01761

NTFR 2022/1676

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00193

29-3-2022

Heffingsambtenaar maakt WOZ-waarde van recreatiewoning aannemelijk

22/01760

NTFR 2022/1675

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00027

29-3-2022

Woning en vijf kilometer verderop gelegen garagebox vormen geen samenstel

22/01745

NTFR 2022/1946

Gerechtshof 's-Hertogenbosch,

21/00261 e.a.

14-4-2022

Berekening verschuldigde BPM volgens herleidingsmethode wordt verworpen

22/01741

NTFR 2022/1665

Gerechtshof Den Haag

21/00313 t/m
21/00317

17-3-2022

Voor de auto van belanghebbende is fijnstoftoeslag verschuldigd

22/01733

NTFR 2022/1645

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00246

29-3-2022

Geen afwaardering tbs-vordering dga

22/01729

NTFR 2022/1936

Gerechtshof Den Haag

21/00368

23-3-2022

Geen aftrek afwaarderingsverlies vorderingen die vlak voor afwaardering door belanghebbende zijn overgenomen

22/01727

NTFR 2022/1867

Gerechtshof Den Haag

21/00778

22-3-2022

Controle aftrekpost in aangifte leidt niet tot schending grondrecht II

22/01700

NTFR 2022/1866

Gerechtshof Den Haag

21/00332 en
21/00333

22-3-2022

Controle aftrekposten in aangifte leidt niet tot schending grondrechten I

22/01697

NTFR 2022/1980

Gerechtshof Den Haag

21/01027 en
21/01028

22-3-2022

Eigen verteerkosten consultant konden tijdens tijdelijk verblijf elders niet ten laste van winst komen

22/01689

NTFR 2022/1651

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00229

30-3-2022

Inspecteur heeft waarde onroerende zaken box 3 juist vastgesteld

22/01675

NTFR 2022/1646

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00713

23-3-2022

TBS-verlies niet aftrekbaar omdat borgstelling niet zakelijk was

22/01655

NTFR 2022/1576

Gerechtshof Amsterdam

20/00779

22-3-2022

Geen proceskostenvergoeding voor belanghebbende die de zelf zaak voert

22/01652

NTFR 2022/1080

Rechtbank Gelderland

21/1426

15-2-2022

Naheffingsaanslag loonheffing vernietigd; rechtsgrond voor betaalde aanschaf eHerkenning ontbreekt

22/01627

NTFR 2022/1650

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00002 en
20/00855

29-3-2022

Bij verlenen rechtsherstel box 3 blijft ongerealiseerd koersverlies buiten aanmerking

22/01571

NTFR 2022/1667

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00602 en
20/00603

30-3-2022

Afdoening diverse formele grieven in BPM-zaak

22/01569

NTFR 2022/1559

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00722

16-3-2022

Belanghebbende wordt veroordeeld in reiskosten inspecteur vanwege kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht

22/01565

NTFR 2022/2065

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01049

15-03-2022

Tegemoetkoming werknemers vanwege wijziging pensioenregeling voor een deel eindheffingsloon I

22/01503

NTFR 2022/1649

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00851 t/m
20/00854

29-3-2022

Vermogensrendementsheffing 2013-2016 niet in strijd met art. 1 EP (bij het EVRM)

22/01461

NTFR 2022/1552

Gerechtshof Amsterdam

20/00531

8-3-2022

Luizenlotion moet worden ingedeeld als insectendodend middel

22/01409

NTFR 2022/1595

Gerechtshof Amsterdam

21/00227

1-3-2022

Na vernietiging kostenbeschikkingen in bezwaar is er geen materieel belang meer bij het beroep

22/01370

NTFR 2022/1279

Gerechtshof Den Haag

19/00475

2-3-2022

VPB: niet-ontvankelijk bezwaar tegen navorderingsaanslag geliquideerde en vereffende Guernsey limited

22/01364

NTFR 2022/1435

Gerechtshof Den Haag

19/00474

2-3-2022

Niet-ontvankelijk bezwaar inzake aanslag VPB geliquideerde Guernsey Ltd.

22/01363

NTFR 2022/1553

Gerechtshof Amsterdam

20/00256 en
20/00257

1-3-2022

Rechtbank heeft UTB's terecht vernietigd nadat de antidumpingverordening door het HvJ ongeldig is verklaard

22/01361

NTFR 2022/1493

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00513

2-3-2022

Verzuimboete is terecht opgelegd, maar hof matigt deze tot nihil

22/01359

NTFR 2022/1276

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00106 t/m
21/00112

1-3-2022

Navorderingsaanslagen in verband met buitenlandse banktegoeden zijn met vereiste voortvarendheid opgelegd

22/01354

NTFR 2022/1333

Hoge Raad der Nederlanden

21/02882

25-3-2022

Terechte navordering over pensioenuitkeringen aan inwoner van België (art. 80a Wet RO)

22/01353

NTFR 2022/1140

Gerechtshof Den Haag

19/00477

2-3-2022

Geen vergrijpboete voor feitelijk leidinggeven of medeplegen bij beperken vennootschapsbelasting via Guernsey limiteds

22/01351

NTFR 2022/1386

Gerechtshof Den Haag

21/00384,
21/00387,
21/00388

1-3-2022

Uitworp aangifte niet onrechtmatig, geen verband met code 1043 of opname FSV

22/01349

NTFR 2022/1434

Gerechtshof Den Haag

19/00478

2-3-2022

Hof vernietigt medepleegboete belastingadvieskantoor voor advisering over variabele beloning via Guernsey Ltd.'s

22/01348

NTFR 2022/1387

Gerechtshof Den Haag

19/00476

2-3-2022

Geen vergrijpboete voor feitelijk leidinggeven of medeplegen bij beperken vennootschapsbelasting via Guernsey limiteds

22/01347

NTFR 2022/1097

Gerechtshof Amsterdam

20/00627 t/m
20/00630

1-3-2022

Box 3-heffing 2017 en 2018 leidt niet tot individuele buitensporige last

22/01334

NTFR 2022/1251

Gerechtshof Amsterdam

21/00290

1-3-2022

Laserapparaat voor ontharing is niet bestemd voor medische doeleinden

22/01331

NTFR 2022/1876

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00440

12-4-2022

Tariefstijging OZB eigenaren niet-woningen gemeente Nijmegen niet in strijd met art. 1 EP (bij het EVRM)

22/01309

NTFR 2022/1359

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00452

8-3-2022

Geen verdere vermindering van BPM voor ingevoerde auto

22/01305

NTFR 2022/1358

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00406

8-3-2022

Vergoeding immateriële schade in verband met overschrijding redelijke termijn

22/01304

NTFR 2022/1216

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00245

1-3-2022

Werkzaamheden als waarnemer vormen geen winst uit onderneming

22/01295

NTFR 2022/1034

Gerechtshof Amsterdam

21/00513

22-2-2022

Geen verplichting om in de bezwaarfase de op de zaak betrekking hebbende stukken toe te zenden

22/01289

NTFR 2022/1864

Gerechtshof Den Haag

21/00822

23-3-2022

Rijnvarende premieplichtig in Nederland

22/01270

NTFR 2022/1382

Hoge Raad der Nederlanden

21/02884

25-3-2022

Inspecteur is bevoegd NiNbi-beschikkingen af te geven (art. 81.1 Wet RO)

22/01265

NTFR 2022/1133

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00401

23-2-2022

WOZ-waarde melkveebedrijf is niet te hoog vastgesteld

22/01228

NTFR 2022/1034

Gerechtshof Amsterdam

21/00253

22-2-2022

Geen verplichting om in de bezwaarfase de op de zaak betrekking hebbende stukken toe te zenden

22/01222

NTFR 2022/2437

Gerechtshof Amsterdam

20/00238 en
20/00239

22-2-2022

Inspecteur maakt Chinese oorsprong bevestigingsmiddelen aannemelijk

22/01209

NTFR 2022/1277

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00065

1-3-2022

Geen immateriëleschadevergoeding voor belanghebbende die niet behoort tot kring van beroepsgerechtigden

22/01202

NTFR 2022/1215

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00932 en
20/00976

1-3-2022

De uit een gezamenlijke bv verkregen omzet is geen winst uit onderneming voor rentmeester

22/01151

NTFR 2022/1460

Rechtbank Noord-Nederland

21/171 en
21/173

23-3-2022

Aan verhuurder van vakantiewoning opgelegde naheffingsaanslagen niet te hoog

22/01150

NTFR 2022/460

Hoge Raad der Nederlanden

21/03722

21-1-2022

Herzieningsverzoek behelst geen feiten en omstandigheden die herziening rechtvaardigen (art. 80a Wet RO)

22/01141

NTFR 2022/1459

Rechtbank Noord-Nederland

21/486,
21/487, en
22/161

23-2-2022

Vergrijpboete van 100% voor eigenhandige aanpassing van tenaamstelling van factuur stacaravan terecht

22/01113

NTFR 2022/1036

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00043

15-2-2022

Rechtbank heeft de redelijke termijn terecht verlengd i.v.m. coronacrisis

22/01083

NTFR 2022/1190

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00066

15-2-2022

Activiteiten omtrent voormalig kerkgebouw vormen normaal vermogensbeheer

22/01082

NTFR 2022/1451

Rechtbank Noord-Nederland

21/2220 en
21/2221

23-3-2022

Realiteitszin ontberende creditnota's leiden niet in aftrek op resultaat uit overige werkzaamheden

22/01079

NTFR 2022/1591

Gerechtshof Amsterdam

21/00114

8-02-2022

Rechtbank kan in beroep zelf de dwangsom vaststellen

22/01078

NTFR 2022/1115

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00793 t/m
21/00824 en
21/00833 t/m
21/00843

23-2-2022

Recht op teruggaaf wegens toepassing art. 16a Wet BPM

22/01076

NTFR 2022/1316

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01130

22-2-2022

Heffingsambtenaar is bevoegd WOZ-waarde ambtshalve te verminderen

22/01074

NTFR 2022/1294

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00521

1-3-2022

Recht op dwanginvordering gedeeltelijk geëindigd vanwege verjaring onderliggende belastingaanslagen I

22/01010

NTFR 2022/898

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00796 en
20/00797

16-2-2022

Terechte naheffing van in aftrek gebrachte voorbelasting nu betaling niet aannemelijk is

22/01003

NTFR 2022/895

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00918

8-2-2022

Verlaagde tarief niet van toepassing op het tegen betaling passen van trouwjurken

22/00988

NTFR 2022/823

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00255

1-2-2022

Opbrengstlimiet niet overschreden bij watersysteemheffing en zuiveringsheffing

22/00966

NTFR 2022/1077

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00034

1-2-2022

Rechtbank heeft beslissing in strijd met wet niet in het openbaar uitgesproken

22/00963

NTFR 2022/832

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00030 en
21/00031

1-2-2022

WOZ-beschikking blijft in stand omdat geen sprake is van een tweede primitieve beschikking

22/00961

NTFR 2022/1188

Hoge Raad der Nederlanden

20/03993

11-3-2022

Periodieke uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid zijn belast

22/00958

NTFR 2022/710

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00551 t/m
20/00555

2-2-2022

Belanghebbende heeft ten onrechte teruggaven BPM ontvangen in verband met uitvoer auto's

22/00955

NTFR 2022/1022

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00858

15-2-2022

Naheffing OB van horeca exploitant die keukeninrichting heeft geleverd

22/00954

NTFR 2022/1188

Hoge Raad der Nederlanden

21/00760

11-3-2022

Periodieke uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid zijn belast

22/00949

NTFR 2022/1009

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00862

15-2-2022

Dga kan geen voorziening vormen voor borgstelling

22/00939

NTFR 2022/1076

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00096 t/m
21/00104

1-2-2022

Belastingadvieskantoor moet volledige inzage geven in e-mails

22/00905

NTFR 2022/840

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00114

1-2-2022

Geen foutenleerfout dus foutenleer niet van toepassing

22/00904

NTFR 2022/1075

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00898

8-2-2022

Belastingrente over teruggave btw van in 2003 aangeschafte zonnepanelen

22/00901

NTFR 2022/1417

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

19/3122 en
19/3123

28-1-2022

Fout in vaststelling winst vaste inrichting kan worden hersteld met foutenleer

22/00900

NTFR 2022/840

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00114

1-2-2022

Geen foutenleerfout dus foutenleer niet van toepassing

22/00897

NTFR 2022/1111

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00045

22-2-2022

Terechte naheffing accijns en voorraadheffing voor gasolie in bunkertanks motortankschip

22/00869

NTFR 2022/896

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00242

8-2-2022

Ondersteunende en coördinerende diensten van huisarts voor stichting die zorgbehandelplannen ontwikkelt niet vrijgesteld

22/00859

NTFR 2022/990

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00482 t/m
20/00484

1-2-2022

Misbruikbepaling in verdrag met Malta verhindert aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

22/00855

NTFR 2022/728

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00227

26-1-2022

Heffingsambtenaar maakt vastgestelde WOZ-waarde aannemelijk

22/00853

NTFR 2022/739

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01001

25-1-2022

Uitspraak op beroep is openbaar gemaakt door publicatie op www.rechtspraak.nl. I

22/00852

NTFR 2022/740

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01002

25-1-2022

Uitspraak op beroep is openbaar gemaakt door publicatie op www.rechtspraak.nl. II

22/00849

NTFR 2022/897

Gerechtshof Den Haag

21/00329 en
21/00330

27-1-2022

Voorwaarden overgangsrecht sportvrijstelling cumulatief; geen ruimte voor teleologische uitleg

22/00847

NTFR 2022/714

Gerechtshof Den Haag

21/00322

25-1-2022

Heffingsambtenaar volgt juiste procedure ter zake van hoorzitting en inzage

22/00846

NTFR 2022/1209

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01090

25-1-2022

Navorderingsaanslag door versturing per mail tijdig vastgesteld

22/00845

NTFR 2022/723

Gerechtshof Den Haag

21/00310

25-1-2022

WOZ-waarde niet te hoog vastgesteld

22/00811

NTFR 2022/904

Gerechtshof Amsterdam

21/00339

18-1-2022

Terechte naheffingsaanslag MRB voor één dag gebruik van de auto op de openbare weg

22/00701

NTFR 2022/797

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00453

19-1-2022

Hof voorziet in rechtstekort en beperkt de in rekening gebrachte belastingrente

22/00700

NTFR 2022/263

Gerechtshof Den Haag

21/00239

22-12-2021

Eigen CO2-uitstoot van de daadwerkelijk te registreren auto bepalend voor de hoogte BPM

22/00653

NTFR 2022/264

Gerechtshof Den Haag

21/00240

22-12-2021

BPM: CO2-uitstoot auto zelf is bepalend, niet die van de referentieauto

22/00652

NTFR 2022/992

Gerechtshof Amsterdam

20/00804

04-01-2022

Aangaan huwelijkse voorwaarden leidt door fraus legis tot belaste schenking

22/00619

NTFR 2022/558

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00934

18-1-2022

Terechte naheffing BPM voor gebruikte kampeerauto

22/00606

NTFR 2022/574

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00428

11-01-2022

Hoorplicht geschonden omdat inspecteur niet volledig aan bezwaar is tegemoetgekomen

22/00604

NTFR 2022/557

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00855 en
19/00856,
19/00858 en
19/00859

18-01-2022

Toepassing historisch tarief leidt tot lagere BPM

22/00602

NTFR 2022/554

Gerechtshof Amsterdam

20/00778 en
20/00791

23-12-2021

Douane: indeling passwordtokens

22/00597

NTFR 2022/465

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00436

25-06-2020

Inspecteur mocht belastingadviseur om inzage in privé-agenda vragen

22/00557

NTFR 2022/365

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21/00033

28-12-2021

Verordening rioolheffing partieel onverbindend wegens overschrijding opbrengstlimiet

22/00428

NTFR 2022/906

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

21/00246 t/m
21/00248 en
21/00996

22-12-2021

Herleidingsmethode ter berekening verschuldigd BPM bij invoer niet toegestaan

22/00425

NTFR 2022/1839

Gerechtshof Amsterdam

20/00052 en
20/00053

4-1-2022

Verkoop sieraden via internetplatform aan particuliere klanten is belast met btw

22/00384

NTFR 2022/353

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00891 en
20/00892

21-12-2021

Btw op investering zonnepanelen voor waterschap niet volledig aftrekbaar

22/00318

NTFR 2022/355

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01216

21-12-2021

Geen vermindering handelsinkoopwaarde voor toestand interieur en exterieur

22/00299

NTFR 2022/356

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01542

21-12-2021

Extra leeftijdskorting in verband met tijdsverloop tussen aangifte BPM en registratie

22/00298

NTFR 2022/358

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00443 t/m
19/00447

21-12-2021

Interne compensatie in procedure tegen voldoening op aangifte van BPM is toegestaan

22/00297

NTFR 2022/709

Gerechtshof Den Haag

21/00207 en
21/00225

22-12-2021

Geen aftrek ‘marktsituatie handelaar’ en ‘marktsituatie’ en aftrek 92% gecalculeerde schade is voldoende

22/00294

NTFR 2021/4488

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

17/3128,
17/3130,
17/3132,
17/3134 en
17/3135

06-12-2021

Beroep terecht kennelijk niet ontvankelijk verklaard wegens vormverzuim

22/00212

NTFR 2022/268

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00994 t/m
20/00997

14-12-2021

Vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie voor producent gipsvezelplaten

22/00211

NTFR 2022/125

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01085 en
21/00028

14-12-2021

Hof vermindert naheffingsaanslag BPM

22/00203

NTFR 2022/1545

Gerechtshof Amsterdam

20/00775

16-12-2021

Geen ambtshalve vermindering van de navorderingsaanslag

22/00198

NTFR 2022/1593

Gerechtshof Amsterdam

20/00774

16-12-2021

Bezwaar niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

22/00197

NTFR 2021/4475

Gerechtshof Den Haag

21/00206

07-12-2021

Informatiebeschikking Zwitserse coderekeninghouder terecht gegeven

22/00195

NTFR 2022/363

Gerechtshof Amsterdam

20/00701

07-12-2021

Naheffingsaanslag parkeerbelasting voor deels parkeren op de stoep terecht

22/00170

NTFR 2022/789

Gerechtshof Amsterdam

20/00136 en
20/00137

02-12-2021

Btw-vrijstelling vermogensbeheer niet van toepassing op aan ondernemingspensioenfonds geleverde diensten

22/00162

NTFR 2022/993

Gerechtshof Amsterdam

20/00698

25-11-2021

Ontbreken wederzijdse zorgverplichting verhindert eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting

22/00143

NTFR 2021/4455

Gerechtshof Amsterdam

20/00364,
20/00367,
20/00369 en
20/00371

25-11-2021

WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld

22/00140

NTFR 2022/88

Gerechtshof Den Haag

21/00003

23-11-2021

Rijnvarende was verzekerd en premieplichtig voor Nederlandse volksverzekeringen

22/00139

NTFR 2021/4438

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01124

30-11-2021

Waardevermindering wegens schadeverleden voor een deel aannemelijk gemaakt

22/00137

NTFR 2022/839

Gerechtshof Amsterdam

20/00635 t/m
20/00637

23-11-2021

Beroep tegen het niet toekennen van een dwangsom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard

22/00122

NTFR 2022/838

Gerechtshof Amsterdam

20/00753 en
20/00754

Eenmaal immateriëleschadevergoeding in procedure afvalstoffenheffing en rioolheffing

22/00121

NTFR 2022/326

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00977

30-11-2021

Pensioenaanspraak na afstempeling aandelen afgekocht II

22/00120

NTFR 2022/24

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00978

30-11-2021

Pensioenaanspraak na afstempeling aandelen afgekocht

22/00119

NTFR 2022/90

Gerechtshof Den Haag

20/00785

23-11-2021

Rijnvarende was verzekerd en premieplichtig voor Nederlandse volksverzekeringen

22/00064

NTFR 2021/4351

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01049 t/m
19/01051 en
19/01054

23-11-2021

Hof herstelt verzuim rechtbank door alsnog wegingsfactor 1,5 vanwege samenhangende zaken toe te passen

22/00027

NTFR 2021/4350

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01046 en
19/01047

23-11-2021

Hof herstelt verzuim rechtbank door alsnog wegingsfactor 1,5 vanwege samenhangende zaken toe te passen

22/00026

NTFR 2022/89

Gerechtshof Den Haag

21/0007

23-11-2021

Rijnvarende was verzekerd en premieplichtig voor Nederlandse volksverzekeringen

21/05322

NTFR 2021/4038

Rechtbank Noord-Holland

21/2226

11-11-2021

Het niet overleggen van bewijs waaruit bestuurdersbevoegdheid blijkt, kan in verzet niet hersteld worden

21/05321

NTFR 2022/296

Gerechtshof Den Haag

21/00166 t/m
21/00171

11-11-2021

Richtsnoer gerechtshoven over toekennen proceskostenvergoeding IV

21/05244

NTFR 2021/4350

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01046 en
19/01047

23-11-2021

Hof herstelt verzuim rechtbank door alsnog wegingsfactor 1,5 vanwege samenhangende zaken toe te passen

21/05176

NTFR 2021/4338

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01052

23-11-2021

Geen vermindering van BPM voor ingevoerde gebruikte auto

21/05175

NTFR 2021/4003

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

19/00546

05-11-2021

Beschikking fiscale eenheid kan niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken of herzien

21/05174

NTFR 2022/427

Gerechtshof Den Haag

20/00768

03-11-2021

Terecht loonbelasting ingehouden op aan voormalig bestuurder van internationaal concern uitbetaalde bonus

21/05170

NTFR 2021/4232

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00847

23-11-2021

Uitwerking van principaal en voorwaardelijk hoger beroep in WOZ-procedure

21/05116

NTFR 2021/4169

Gerechtshof Amsterdam

20/00528

28-10-2021

Kwalificatie van perceel als privévermogen berust niet op etiketteringsfout

21/05115

NTFR 2022/397

Gerechtshof Amsterdam

20/00695 t/m
20/00697

16-11-2021

Afwaarderingsverlies niet aftrekbaar wegens onzakelijkheid lening

21/05096

NTFR 2021/3899

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00341

26-10-2021

Lagere handelsinkoopwaarde BPM door korting wegens bijstelling marktsituatie II

21/05017

NTFR 2021/3898

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00340

26-10-2021

Lagere handelsinkoopwaarde BPM door korting wegens bijstelling marktsituatie I

21/05016

NTFR 2021/3987

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01021

26-10-2021

De over 2013 opgevoerde administratiekosten zijn geen nagekomen bedrijfslasten van de in 2008 gestaakte onderneming

21/05010

NTFR 2021/4175

Gerechtshof Amsterdam

20/00258 en
20/00259

19-10-2021

Terechte omzetcorrectie bij eetcafé

21/04949

NTFR 2021/3960

Gerechtshof Den Haag

20/00629

20-10-2021

Vermogen stichting vormt APV en is daarom onderdeel van aanslag erfbelasting

21/04929

NTFR 2021/3954

Rechtbank Noord-Holland

20/3508

19-10-2021

Behoort de waardeaangroei van de aandelen gedurende de buitenlandse belastingplicht tot de verkrijgingsprijs na remigratie?

21/04910

NTFR 2021/3795

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00041

19-10-2021

Landbouwvrijstelling n.v.t. op boekwinst van landbouwgrond die eerder viel onder SBL-regeling

21/04889

NTFR 2021/3892

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00831

12-10-2021

Conservatoir beslag van het OM onder witwasverdachte is geen box 3 schuld II

21/04881

NTFR 2021/3860

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00823

12-10-2021

Conservatoir beslag van het OM onder witwasverdachte is geen box 3-schuld I

21/04880

NTFR 2021/3948

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00650

12-10-2021

Landbouwvrijstelling niet van toepassing op waardeaangroei van de bloot eigendom tijdens de erfpachtfinanciering

21/04781

NTFR 2021/3688

Gerechtshof Amsterdam

19/00872 en
19/00873

30-09-2021

Kunstmatig gecreëerde rentelasten niet aftrekbaar op grond van fraus legis

21/04746

NTFR 2021/3429

Gerechtshof Amsterdam

20/00266

28-09-2021

Scootmobiel moet worden ingedeeld als vervoermiddel en niet als invalidewagen

21/04669

NTFR 2021/3546

Gerechtshof Den Haag

21/00132 en
21/00133

23-09-2021

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij vanaf 2012 nog als ondernemer kwalificeert

21/04647

NTFR 2021/3542

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01036

28-09-2021

Navorderingsaanslag erfbelasting terecht opgelegd omdat Liechtensteinse stichting door discretionair vermogen wordt aangemerkt als APV

21/04641

NTFR 2021/3695

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/01042

28-09-2021

Schenkbelasting verschuldigd omdat Liechtensteinse stichting wegens discretionair vermogen een APV is

21/04630

NTFR 2021/3855

Gerechtshof Den Haag

21/00046 en
21/00047

22-09-2021

Lumpsum vanwege gedeeltelijk blijvende invaliditeit onderworpen aan interne belastingheffing van Europol

21/04628

NTFR 2021/3317

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00450

23-09-2021

Belanghebbende maakt bestaan van vordering niet aannemelijk

21/04592

NTFR 2021/3343

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00590

23-09-2021

Rechtbank heeft beroep op betalingsonmacht ten onrechte afgewezen

21/04591

NTFR 2021/3323

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

19/00378

17-09-2021

Belanghebbende heeft voor het volledige belang in onderneming recht op BOR

21/04462

NTFR 2021/3433

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00680

28-09-2021

Interne compensatie in procedure tegen voldoening op aangifte van BPM is toegestaan

21/04403

NTFR 2021/3442

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00141 en
20/00142

01-10-2021

Terechte aanslagen rioolheffing voor woningbouwvereniging

21/04395

NTFR 2021/3256

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00967

07-09-2021

Geen immateriëleschadevergoeding voor vennootschap waarvan de vereffening is heropend

21/04266

NTFR 2021/1973

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

17/00591 en
17/00592

22-04-2021

Erotische webcamdiensten worden verleend door de performer en niet door eigenaar websites

21/04258

NTFR 2021/3427

Gerechtshof Amsterdam

19/01310

02-09-2021

Inspecteur maakt Chinese oorsprong zonnepanelen aannemelijk

21/04213

NTFR 2021/3771

Gerechtshof Den Haag

19/00759

02-09-2021

Verliesoverdracht in verleden staat niet in de weg aan nemen liquidatieverlies Ierse deelnemingen

21/04202

NTFR 2021/3066

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

18/00721 t/m
18/00732 en
18/00746

03-09-2021

Geen fbi-status voor Duits beleggingsfonds

21/04201

NTFR 2021/3248

Rechtbank Amsterdam

20/2122

27-07-2021

WOZ-waarde flat in Amsterdam niet te hoog, maar door gebrek moeten griffierechten vergoed worden

21/04169

NTFR 2021/3127

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00393

31-08-2021

Terechte naheffingsaanslag voor intracommunautaire verwerving nieuwe auto

21/04114

NTFR 2021/3000

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00391

24-08-2021

Overbruggingsuitkering voormalig beroepsvoetballer is lijfrente in de zin van Verdrag Nederland-Australië waarover woonstaat Australië heffingsrecht heeft

21/04113

NTFR 2021/2952

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00448

12-08-2021

Verkoopoptieovereenkomst valt niet onder overgangsregeling tariefsverhoging

21/03949

NTFR 2021/3035

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00857

24-08-2021

Hof wijst zaak terug naar inspecteur wegens schending hoorplicht

21/03919

NTFR 2021/2866

Gerechtshof Amsterdam

19/00954 t/m
19/00957

05-08-2021

'Mededeling financiële aansprakelijkheid' kwalificeert niet als beschikking in de zin van het DWU

21/03894

NTFR 2021/2953

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

10/00575 en
19/00592

17-08-2021

Geïmporteerde auto's met kilometerstanden tussen 3 en 9 zijn voor BPM nieuw

21/03890

NTFR 2021/2939

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00124

12-08-2021

Tbs-regeling ook van toepassing op bovenwoning

21/03887

NTFR 2021/2979

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00155

29-07-2021

Verhuur onderneming binnen vijf jaar na verkrijging staat niet in de weg aan toepassing BOR

21/03796

NTFR 2021/2949

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00340

29-07-2021

Jaarlijkse schenkingen vormen geen periodieke uitkering

21/03794

NTFR 2021/3065

Gerechtshof Den Haag

20/00775 en
20/00776

20-07-2021

Geen belastingplicht omdat niet sprake is van een nijverheidsbedrijf en meetrekregelingen niet van toepassing zijn

21/03758

NTFR 2021/2932

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00445 en
20/00446

20-07-2021

Inspecteur handelt onrechtmatig door in informatieverzoek aan Jersey te stellen dat sprake is van 'criminal tax matters'

21/03671

NTFR 2021/2868

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01417

03-08-2021

Geen vermindering van BPM voor ingevoerde Citroën

21/03666

NTFR 2021/2785

Gerechtshof Den Haag

21/00062

15-07-2021

Verzoek om rentevergoeding BPM moet bij ontvanger worden ingediend V

21/03510

NTFR 2021/2645

Gerechtshof Den Haag

21/00713

08-07-2021

Naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht voor auto aangesloten op laadpaal zonder afname elektriciteit

21/03464

NTFR 2021/2791

Gerechtshof Den Haag

21/00089

15-07-2021

Schadevergoeding hoeft niet door andere rechter worden vastgesteld dan rechter die hoofdzaak behandelt en forfaitaire bedragen pkv niet op te laag bedrag vastgesteld

21/03460

NTFR 2021/2792

Gerechtshof Den Haag

21/00088

15-07-2021

BPM: inspecteur is vrij in keuze bewijsmiddelen ter zake van waardevermindering wegens schade

21/03458

NTFR 2021/2789

Gerechtshof Den Haag

21/00087

15-07-2021

BPM: geen schending hoorplicht en Unierecht verzet zich tegen naheffing bij gebruikte auto’s uit andere lidstaten

21/03456

NTFR 2021/2983

Gerechtshof Amsterdam

20/00623

20-07-2021

Parkeren bij een festival is een zelfstandige prestatie

21/03441

NTFR 2021/2445

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00817

29-06-2021

Hof acht bijtelling van inkomsten van € 350.000 uit criminele activiteiten redelijk

21/03439

NTFR 2021/2437

Gerechtshof Den Haag

20/00662 en
20/00663

29-06-2021

Belanghebbende maakt lagere bedrijfswaarde niet aannemelijk

21/03383

NTFR 2021/2579

Gerechtshof Den Haag

20/00745 t/m
20/00747

10-06-2021

Belastingrente bij terugvorderingsbeschikkingen BTW-compensatiefonds terecht en tot de juiste bedragen in rekening gebracht

21/03144

NTFR 2021/2040

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

20/7909

04-06-2021

Omdat beroep kennelijk gegrond is hoeven niet alle grieven behandeld te worden

21/03098

NTFR 2021/3507

Gerechtshof Amsterdam

20/00352

15-06-2021

Koersresultaat als gevolg van doorgesluisd dividend

21/03076

NTFR 2021/2418

Gerechtshof Den Haag

20/00798

15-04-2021

Minerale olie voldeed niet aan alle voorwaarden voor toepassing bunkervrijstelling

21/03061

NTFR 2021/2234

Gerechtshof Amsterdam

19/00770

31-05-2021

Hof corrigeert door de rechtbank te laag vastgestelde proceskostenvergoeding als gevolg van een rekenfout

21/03005

NTFR 2021/2322

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00140

24-06-2021

Bevoegdheidsgebrek dat aan aanslagen kleefde is bij uitspraak op bezwaar hersteld

21/02997

NTFR 2021/2310

Gerechtshof Amsterdam

19/00718

10-06-2021

Terechte naheffing MRB voor bestelauto met gesloten laadruimte en hardtop

21/02935

NTFR 2021/2265

Gerechtshof Den Haag

20/00761

18-05-2021

Berekeningswijze van KIA voor belastingplichtige die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband

21/02910

NTFR 2021/2438

Gerechtshof Den Haag

20/00762

18-05-2021

Berekeningswijze van KIA voor belastingplichtige die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband II

21/02909

NTFR 2021/2306

Gerechtshof Den Haag

20/00666

12-05-2021

Geen recht op teruggaaf nu niet vaststond dat uitgereikte facturen onbetaald zouden blijven

21/02868

NTFR 2021/1910

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00400

20-05-2021

Terechte naheffing MRB en boete voor bestuurder auto met buitenlands kenteken

21/02867

NTFR 2021/2096

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00251 t/m
20/00253

28-05-2021

Werkelijke leiding bv is in 2000 naar Portugal verplaatst II

21/02864

NTFR 2021/2030

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00637 t/m
20/00690

01-06-2021

Integrale proceskostenvergoeding niet gerechtvaardigd

21/02861

NTFR 2021/1893

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20/00183 t/m
20/00185

20-05-2021

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat werkelijke autokosten lager zijn dan forfaitaire bijtelling

21/02656

NTFR 2021/1908

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00912 en
19/00913

25-05-2021

Belanghebbende heeft recht op extra leeftijdskorting niet aannemelijk gemaakt

21/02585

NTFR 2021/2174

Gerechtshof Den Haag

20/00326

29-04-2021

Fiscale eenheid tussen vennootschappen in verschillende lidstaten doorkruist btw-systeem van Unie

21/02456

NTFR 2021/1747

Gerechtshof Amsterdam

20/00187

29-04-2021

Niet opvallend hoge persoonsgebonden aftrekpost hoefde niet tot twijfel te leiden bij de inspecteur II

21/02441

NTFR 2021/2562

Gerechtshof Den Haag

20/00711

29-04-2021

Levering van perceel met lange muur met grondkeringsfunctie is levering van bebouwde grond

21/02407

NTFR 2021/1877

Gerechtshof Den Haag

20/00522

28-04-2021

Niet doorzenden informatie in dossier moeder levert ambtelijk verzuim op bij kinderen

21/02394

NTFR 2021/1911

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00273 t/m
20/00277

06-05-2021

Rekening MRB betreft slechts mededeling van verschuldigde belasting

21/02350

NTFR 2021/1850

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00483 en
19/00484

20-04-2021

Dga aansprakelijk voor VPB na verdwenen vermogen van bv's III

21/02317

NTFR 2021/1849

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00481 en
19/00482

20-04-2021

Dga aansprakelijk voor VPB na verdwenen vermogen van bv's II

21/02316

NTFR 2021/1577

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00556 t/m
19/00565,
19/00579,
19/00581 t/m
19/00585,
19/00587 en
19/00588

22-04-2021

Lagere inkoopwaarde in verband met markt- en dealersituatie leidt tot aanvullende teruggaaf BPM

21/02314

NTFR 2021/1765

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00452 t/m
19/00462 en
19/00494 t/m
19/00504

22-04-2021

Fiscale woonplaats van belanghebbende is uitsluitend in Nederland gelegen I

21/02310

NTFR 2021/1766

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00463 t/m
19/00476 en
19/00477 t/m
19/00490

22-04-2021

Fiscale woonplaats van belanghebbende is uitsluitend in Nederland gelegen II

21/02309

NTFR 2021/1767

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00424 t/m
19/00439

22-04-2021

Belanghebbende heeft niet de vereiste aangiften gedaan I

21/02308

NTFR 2021/1768

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00440 t/m
19/00451

22-04-2021

Belanghebbende heeft niet de vereiste aangiften gedaan II

21/02307

NTFR 2021/1685

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/01137 t/m
18/01203

13-04-2021

Voor 452 auto's is door de inspecteur bewijs geleverd dat te weinig BPM is voldaan

21/02281

NTFR 2021/1566

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00381

13-04-2021

Borgstelling onzakelijk vanwege onzekere omvang en looptijd

21/02270

NTFR 2021/1485

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01639 t/m
19/01641

20-04-2021

Ontvangen provisiekorting en frequentiekorting vallen onder zeescheepvaartwinst

21/02268

NTFR 2021/1676

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00568 en
20/00607

20-04-2021

Leegwaarderatio van toepassing op 38 langdurig verhuurde woonzorgappartementen

21/02267

NTFR 2021/1434

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00309

15-04-2021

Terechte naheffing MRB ter zake van auto met Belgisch kenteken

21/02231

NTFR 2021/1800

Gerechtshof Den Haag

20/00678 t/m
20/00681

15-04-2021

Woningen dienden als zelfstandige onroerende zaken aangemerkt te worden die individueel in gebruik werden genomen

21/02167

NTFR 2021/1486

Gerechtshof Den Haag

20/00763

08-04-2021

ICT-activiteiten en schrijven boek vormen nog steeds geen bron van inkomen

21/02147

NTFR 2021/1433

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00470 t/m
20/00475

06-04-2021

Bij auto's met een bi-fuel-motor mag voor berekening BPM worden uitgegaan van lagere uitstoot op basis van aardgas

21/02106

NTFR 2021/1377

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00338

30-03-2021

Eigen aankoopcijfer onderbouwt WOZ-waarde vrijstaande woning

21/01995

NTFR 2021/1287

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00877

23-03-2021

Stichting heeft geen recht op aftrek van voorbelasting op bouw hospice omdat zij geen prestaties onder bezwarende titel verricht

21/01993

NTFR 2021/1164

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00217 t/m
20/00222

18-03-2021

Rijnvarende maakt niet aannemelijk dat exploitant schip in buitenland is gevestigd

21/01855

NTFR 2021/1194

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00570en
20/00571

16-03-2021

Opbrengstlimiet rioolheffing 2017 gemeente Ede niet overschreden I

21/01812

NTFR 2021/1431

Gerechtshof Amsterdam

20/00343 en
20/00344

09-03-2021

Douaneschuld wegens het niet op regelmatige wijze beëindigen van het douanevervoer blijft in stand

21/01792

NTFR 2021/1363

Gerechtshof Den Haag

20/00418 t/m
20/00425

09-03-2021

Geen verlies uit onderneming, aangezien belanghebbende bron van inkomen niet aannemelijk heeft gemaakt

21/01737

NTFR 2021/1360

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00652 en
19/00653

09-03-2021

Hof kent schadevergoeding van ruim € 110.000 toe in verband met rentenadeel door onjuiste verliesvaststellingsbeschikking

21/01709

NTFR 2021/1085

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00034

04-03-2021

Inkomsten uit werkzaamheden financieel adviseur kwalificeren niet als winst uit onderneming

21/01598

NTFR 2021/1027

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00512

02-03-2021

Hof verwerpt betoog belanghebbende over legitimiteit vergelijkingsmethode Wet WOZ II

21/01571

NTFR 2021/1254

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00388

26-02-2021

Door verplaatsen dubbele passagiersstoel wordt niet meer voldaan aan inrichtingseisen bestelauto

21/01543

NTFR 2021/3596

Gerechtshof Amsterdam

19/00744

23-02-2021

Liquidatieverlies is wegens waardedaling onderliggende deelneming niet aftrekbaar

21/01518

NTFR 2021/961

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00465 en
20/00466

23-02-2021

Aan de hand van aangiften OB ambtshalve vastgestelde aanslag IB/PVV is niet willekeurig

21/01508

NTFR 2021/824

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00821

16-02-2021

Voor de BPM is de CO2-uitstoot op het CVO het uitgangspunt

21/01422

NTFR 2021/1000

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

20/00255 t/m
20/00258

19-02-2021

Geen bron van inkomen wegens ontbreken objectieve voordeelverwachting

21/01397

NTFR 2021/1204

Gerechtshof Amsterdam

19/01345

09-02-2021

Geen recht op een dwangsom omdat duidelijk is dat de bezwaarfase is beëindigd

21/01322

NTFR 2021/1454

Gerechtshof Den Haag

20/00495

12-11-2020

Geen stelselmatige en langdurige fraude, sterke matiging vergrijpboete

21/01297

NTFR 2021/888

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01237

09-02-2021

Belanghebbende mag lening niet afwaarderen omdat oninbaarheid niet aannemelijk is gemaakt

21/01281

NTFR 2021/816

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00064

09-02-2021

Ontvangen pgb voor aan dochter verleende zorg belast als row

21/01259

NTFR 2020/3474

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01110 t/m
19/01113

03-11-2020

WOZ-waarde van vier onroerende zaken niet te hoog vastgesteld

21/01073

NTFR 2021/652

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01137

26-01-2021

Herinnering te weinig betaald griffierecht leidt tot kennelijk niet-ontvankelijk hoger beroep; verzet ongegrond

21/01043

NTFR 2020/3054

Rechtbank Noord-Holland

20/2753

05-10-2020

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk; griffierecht niet (tijdig) betaald I

21/01040

NTFR 2021/835

Gerechtshof Amsterdam

20/00062

09-02-2021

Beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens verzuim in machtiging

21/01039

NTFR 2021/829

Gerechtshof Amsterdam

19/00563

09-02-2021

WOZ-waarde horecapand niet te hoog vastgesteld

21/01036

NTFR 2021/830

Gerechtshof Amsterdam

20/00058 t/m
20/00060

09-02-2021

WOZ-waarde meerdere woningen niet te hoog vastgesteld

21/01035

NTFR 2021/621

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00557

26-01-2021

Geen aandelenfusiefaciliteit vanwege ontbreken zakelijke overwegingen

21/00845

NTFR 2021/715

Gerechtshof Amsterdam

19/00863 en
19/00864

19-01-2021

Geen recht op terugbetaling antidumpingrecht I

21/00843

NTFR 2021/838

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01288

09-02-2021

Hof acht aannemelijk dat belanghebbende te weinig omzetbelasting op aangifte heeft voldaan

21/00779

NTFR 2021/462

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01175

09-02-2021

Terechte vrijval HIR omdat belanghebbende onafgebroken herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk heeft gemaakt

21/00775

NTFR 2021/1335

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01080 t/m
19/01087

12-01-2021

Vermogensetikettering beperkt zakelijk gebruikte auto: niet aantal kilometers, maar 10%-regel

21/00744

NTFR 2021/406

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00739 t/m
19/00755

31-12-2020

Terechte correcties aftrek voorbelasting wegens ontbreken economische activiteiten

21/00696

NTFR 2021/531

Gerechtshof Den Haag

20/00354

06-01-2021

Onzakelijke lening nu alle kwade kansen voor de crediteur zijn en de successen voor de bv

21/00657

NTFR 2021/343

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01000 en
19/01001

22-12-2020

Nabetalingen in 2012 en 2013 na aandelenverkoop in 2009 terecht belast als inkomen uit aanmerkelijk belang

21/00645

NTFR 2021/435

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00167 t/m
19/00169

31-12-2020

Aansprakelijkstellingen voor onbetaald gebleven loonheffingen worden verminderd II

21/00528

NTFR 2021/433

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00166

31-12-2020

Terechte aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur II

21/00527

NTFR 2021/521

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00165

31-12-2020

Beschikking aansprakelijkstelling wordt deels verminderd wegens schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel I

21/00526

NTFR 2021/434

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00162 t/m
19/00164

31-12-2020

Aansprakelijkstellingen voor onbetaald gebleven loonheffingen worden verminderd I

21/00525

NTFR 2021/432

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00161

31-12-2020

Terechte aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur I

21/00524

NTFR 2021/575

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00160

31-12-2020

Beschikking aansprakelijkstelling wordt deels verminderd wegens schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel II

21/00523

NTFR 2021/612

Gerechtshof Den Haag

19/00387

06-01-2021

In Uruguay ingehouden en afgedragen bronbelasting niet verrekenbaar

21/00521

NTFR 2021/552

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00778 en
19/00779

19-01-2021

Heffingsambtenaar heeft WOZ-waarde vrijstaande woning niet te hoog vastgesteld

21/00516

NTFR 2021/478

Gerechtshof Amsterdam

19/00019

31-12-2020

WOZ-waarde horecapand niet te hoog vastgesteld

21/00512

NTFR 2021/465

Gerechtshof Amsterdam

19/00231

24-12-2020

Werkzaamheden zorgverlener kwalificeren niet als winst uit onderneming

21/00431

NTFR 2020/3439

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00058 en
19/00532

10-11-2020

Activiteiten van beeldend kunstenaar vormen geen winst uit onderneming; donatie van schilderij is geen gift wegens afwezigheid van bevoordeling en vrijgevigheid

21/00335

NTFR 2021/608

Gerechtshof Amsterdam

18/00401

15-12-2020

Bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor omzetbelastingschulden die zijn ontstaan doordat opzettelijk te lage aangiften zijn gedaan

21/00307

NTFR 2021/598

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

14/00547 en
14/00548

18-12-2020

Rente op concernlening is deels aftrekbaar

21/00299

NTFR 2021/400

Gerechtshof Amsterdam

19/00189

15-12-2020

Ter zitting alsnog compromis over de aftrekbaarheid kosten zusterbedrijf in India

21/00268

NTFR 2021/103

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01378

15-12-2020

Geen misbruik van recht bij terbeschikkingstelling sportaccomodatie

21/00236

NTFR 2021/104

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01706 t/m
19/01709

15-12-2020

Terechte naheffing en vergrijpboetes na boekenonderzoek administratiekantoor

21/00197

NTFR 2021/113

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01413 en
19/01414

08-12-2020

Bij invoer auto met benzine- en gastank moet worden uitgegaan van (lagere) CO2-uitstoot op basis van gas

21/00182

NTFR 2021/90

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01538 en
19/01539

08-12-2020

Ziekenverzorgende is geen ondernemer

21/00161

NTFR 2020/3769

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

18/00636

04-12-2020

Beroep op betalingsonmacht griffierecht afgewezen nu dga van belanghebbende voldoende inkomen heeft

21/00135

NTFR 2021/359

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20/00457

01-12-2020

Terechte navordering voor onbetaald gebleven schulden failliete dochtermaatschappijen

20/04414

NTFR 2021/208

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00522

24-11-2020

CFO heeft lucratief belang en kan verlies in aftrek brengen

20/04413

NTFR 2021/290

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01522 t/m
19/01527

15-12-2020

Kort na waardepeildatum overeengekomen koopsom is uitgangspunt bij waardevaststelling kantoorgebouw

20/04345

NTFR 2021/1175

Gerechtshof Den Haag

20/00512

19-11-2020

Levering medische hulpmiddelen voor huidaandoeningen valt niet onder verlaagd btw-tarief

20/04304

NTFR 2021/302

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

17/01260 t/m
17/01267

17-11-2020

Hof vernietigt aan geliquideerde vennootschap opgelegde belastingaanslagen omdat deze niet in Nederland was gevestigd IV

20/04301

NTFR 2021/301

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

17/01241 t/m
17/01249

17-11-2020

Hof vernietigt aan geliquideerde vennootschap opgelegde belastingaanslagen omdat deze niet in Nederland was gevestigd III

20/04300

NTFR 2021/298

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

17/01268 t/m
17/01277

17-11-2020

Aan geliquidideerde vennootschap kan geen informatiebeschikking worden gegeven III

20/04299

NTFR 2021/249

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

17/01222 t/m
17/01240

17-11-2020

Aan geliquideerde vennootschap kan geen informatiebeschikking worden gegeven I

20/04298

NTFR 2021/299

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

17/01187 t/m
17/01202

17-11-2020

Aan geliquidideerde vennootschap kan geen informatiebeschikking worden gegeven IV

20/04297

NTFR 2021/300

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

17/01172 t/m
17/01186

17-11-2020

Hof vernietigt aan geliquideerde vennootschap opgelegde belastingaanslagen omdat deze niet in Nederland was gevestigd II

20/04296

NTFR 2021/1179

Gerechtshof Amsterdam

19/01246

17-11-2020

Inspecteur maakt aannemelijk dat ingevoerde zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn

20/04223

NTFR 2021/1558

Gerechtshof Den Haag

20/00492

12-11-2020

Door informatie in aangifte VPB geen boete verplichte suppletieaangifte OB

20/04198

NTFR 2021/785

Gerechtshof Amsterdam

19/00681 en
19/00682

27-10-2020

Verdedigingsbeginsel geeft geen recht op volledige toegang tot dossier vóór de bewaarfase

20/04194

NTFR 2020/3458

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/01060

03-11-2020

Terechte omzetcorrecties voor verkoper van kleding en bijbehorende accessoires

20/04170

NTFR 2020/3308

Gerechtshof Den Haag

19/00609

13-10-2020

Ongerealiseerd valutaverlies kan niet als verplichting op de fiscale balans worden gezet

20/03943

NTFR 2021/634

Gerechtshof Den Haag

20/00449

15-10-2020

Bunkervrijstelling voor bij reguliere leveranciers gebunkerde voor voorstuwing gebruikte bunkerolie

20/03857

NTFR 2020/2431

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00179 t/m
19/00182

16-07-2020

Verzuimboetes worden vernietigd omdat deze onjuist zijn gemotiveerd

20/03715

NTFR 2020/3027

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01701

06-10-2020

Geen ontheffing administratieve verplichtingen voor zonnepaneelhouder omdat met andere activiteiten de drempel wordt overschreden

20/03702

NTFR 2021/276

Gerechtshof Amsterdam

18/00494 t/m
18/00496

29-09-2020

Utb's ten aanzien van ingevoerde knoflook terecht

20/03691

NTFR 2021/1328

Gerechtshof Amsterdam

20/00076

29-09-2020

Uitvoervergunning voor product dat valt onder het Besluit strategische goederen terecht geweigerd

20/03639

NTFR 2020/2973

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/01045

29-09-2020

Beroep op betalingsonmacht griffierecht afgewezen II

20/03619

NTFR 2020/2972

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/01044

29-09-2020

Beroep op betalingsonmacht griffierecht afgewezen I

20/03618

NTFR 2020/2983

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00375

29-09-2020

Beslaglegging was vanwege illigale activiteiten te voorzien, aansprakelijkheidstelling terecht III

20/03590

NTFR 2020/2981

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00373

29-09-2020

Beslaglegging was vanwege illigale activiteiten te voorzien, aansprakelijkheidstelling terecht I

20/03586

NTFR 2020/2808

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/01184

15-09-2020

Ex-snijbloemenkweker heeft bij levering bouwgrond op voormalig kwekerijperceel gehandeld als btw-ondernemer

20/03559

NTFR 2020/2226

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00905

30-06-2020

Rekenrente van 4% bij waardering stamrechtverplichting is niet in strijd met art. 1 EP (bij het EVRM)

20/03460

NTFR 2021/1557

Gerechtshof Amsterdam

19/00648

25-08-2020

Niet onderzoeken van studiekosten in de aangifte is geen ambtelijk verzuim

20/03324

NTFR 2020/2598

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00811

28-07-2020

Doorberekende waterschapslasten met btw belast omdat exploitant vakantiepark bij berekening een andere formule toepast dan waterschap III

20/03319

NTFR 2020/2574

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00804 t/m
19/00807

28-07-2020

Doorberekende waterschapslasten met btw belast wegens verschil in berekeningsformule I

20/03318

NTFR 2020/2597

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00808 t/m
19/00810

28-07-2020

Doorberekende waterschapslasten met btw belast omdat exploitant vakantiepark bij berekening een andere formule toepast dan waterschap II

20/03216

NTFR 2020/2670

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

17/00214

23-07-2020

Door Hong Kong op grond van strafrechtelijk rechtshulpverdrag verstrekte informatie is ontoelaatbaar in belastingprocedure

20/02897

NTFR 2020/2267

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/00555 t/m18/00557

03-06-2020

Niet doorberekenen kosten renteswap is geen verkapte winstuitdeling

20/02098

NTFR 2020/2016

Gerechtshof Amsterdam

18/00318 en
18/00319

12-05-2020

'Long stock/short future'-belegger kan dividendbelasting niet verrekenen

20/01884

NTFR 2020/1616

Gerechtshof Den Haag

19/00294 en
19/00295

12-05-2020

Gemeente treedt buiten haar bevoegdheid door verdergaande differentiatie OZB-tarieven

20/01865

NTFR 2020/1401

Gemeenschappelijk Hof OGHACMB

AUA2019H00122

17-03-2020

Bestuurder is aansprakelijk voor belastingschulden van nv die niet zijn geformaliseerd in een belastingaanslag

20/01791

NTFR 2020/1656

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00319

23-04-2020

Belanghebbende mocht verleggingsregeling toepassen ondanks onbekende afnemer

20/01740

NTFR 2020/1290

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00178

07-04-2020

Winstuitdeling van ruim € 800.000 omdat niet aannemelijk is dat schuld aan bv kan worden terugbetaald

20/01589

NTFR 2020/633

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00766

18-02-2020

Terechte naheffing accijns en voorraadheffing voor gasolie in bunkertanks motortankschip

20/01206

NTFR 2020/711

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/00316 t/m
18/00327

11-02-2020

Bewijsvermoeden van 72% schade als waardevermindering is ook vóór invoering bruikbaar

20/01132

NTFR 2020/177

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/01210 en
18/01211

17-12-2019

Verlies op aan klant verstrekte leningen aftrekbaar omdat de leningen behoren tot verplicht ondernemingsvermogen

20/00268

NTFR 2020/3211

Gerechtshof Den Haag

19/00278

29-11-2019

Naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd omdat is gebunkerd bij leverancier die in wezen vertrouwensfunctie bekleedt

20/00164

NTFR 2020/634

Gerechtshof Den Haag

19/00277

29-11-2019

Ten onrechte accijns nageheven ter zake van onveraccijnsde gasolie in bunkertanks tanklichter

20/00162

NTFR 2019/3074

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/01125

19-11-2019

Terechte naheffing accijns en voorraadheffing voor gasolie in bunkertanks motortankschip

19/05853

NTFR 2019/2832

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00010

05-11-2019

Geen 'geringe wijziging' in de zin van de tarieventabel van de Legesverordening

19/05684

NTFR 2019/3107

Gerechtshof Den Haag

18/00859

30-10-2019

Beschikking verkrijgingsprijs terecht vastgesteld op de waarde in het economische verkeer van € 4,6 miljoen

19/05613

NTFR 2019/2741

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

19/00011

15-10-2019

Geen aftrek dubbele belasting voor werk op Liechtensteins binnenvaartschip

19/05372

NTFR 2020/694

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

19/00051

17-10-2019

Dividend telt mee voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht ondanks beperkt heffingsrecht

19/05364

NTFR 2020/401

Gerechtshof Den Haag

18/00683 en
18/00686

02-10-2019

Beroep op per-elementbenadering verlaagt bovenmatige deelnemingsrente

19/05111

NTFR 2019/3046

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

18/00613

26-09-2019

Zorgvuldigheidsbeginsel verzet zich tegen in rekening brengen van belastingrente na tijdige online aangifte

19/05049

NTFR 2019/2545

Gerechtshof Den Haag

17/00488

18-09-2019

Bemanningslid binnenschip bij Cyprische werkgever is op grond van onherroepelijke A1-verklaring in Nederland verzekeringsplichtig II

19/05047

NTFR 2019/2449

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

17/01298

17-09-2019

Bij herimport auto uitgaan van historische BPM en niet van herrekende BPM

19/01950

NTFR 2020/209

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

18/00354

19-09-2019

Doel en strekking Verdrag staan niet in de weg aan toekenning heffingskorting door bronstaat Nederland II

19/04925

NTFR 2020/173

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

18/00353

19-09-2019

Doel en strekking verdrag staan niet in de weg aan toekenning heffingskorting door bronstaat Nederland I

19/04924

NTFR 2019/2933

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

18/00437 t/m
18/00441

30-08-2019

Kasopstelling vormt voldoende bewijs voor niet-aangegeven inkomsten

19/04637

NTFR 2019/2770

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

18/00325 t/m
18/00327

15-08-2019

Inkomsten uit hennephandel; kwade trouw; terechte omkering en verzwaring bewijslast

19/04395

NTFR 2019/2117

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/00333 en
18/00334

23-07-2019

Vaststellingsovereenkomst in verband met vordering dga op bv leidt tot winstuitdeling

19/04134

NTFR 2019/2756

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

18/00410 en
18/00411

08-08-2019

Onaangekondigd bedrijfsbezoek doet niet af aan rechtmatigheid aanslag

19/03910

NTFR 2019/1979

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

18/00145

02-07-2019

Belanghebbende mag historisch tarief toepassen II

19/03728

NTFR 2019/2164

Gerechtshof Amsterdam

18/00119

11-06-2019

Navordering van te veel verrekende loonheffing is mogelijk

19/03449

NTFR 2019/2940

Gerechtshof Amsterdam

17/00455

13-06-2019

Differentiatie OZB-tarief voor waardedrukkende factoren niet mogelijk

19/03188